17 Haziran 2019, 22:16     

Yıl Sonu Evrakları

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

1.Dönem Sosyal Bilgiler Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı E-müfredat

Başlatan sosyalfun, 05 Eylül 2018, 11:33

« önceki - sonraki »

sosyalfun

1.Dönem Sosyal Bilgiler Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı E-müfredat


2018-2019 Sosyal Bilgiler Grubu Dersleri 1.Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı (E-müfredat için)


Bu zümreyi kopyala yapıştır olarak e-müfredatta 1. dönem sosyal bilgiler zümresi yaparken kullanabilirsiniz.


e-müfredat için hazırlanan 1. Dönem Sosyal Bilgiler zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı ve alınan kararlar.


İsterseniz alttaki ek belgeden word formatında indirebilirsiniz.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER E-MÜFREDAT ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

1.Açılış ve yoklama.
Karar: Toplantıya okulumuzdaki Sosyal bilgiler grubu derslerine giren öğretmenlerin katılımı ile başlandı.

2.Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması
Karar:  2018-2019 Eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek, planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılmasına karar verildi.

3.Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması
Karar: 2018-2019 Eğitim öğretim yılında okutulacak olan Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programları incelenerek ünitelendirilmiş yıllık planların yeni müfredata uygun şekilde yapılmasına, kazanımlara uygun olarak ve 2018-2019 Eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre hazırlanmasına karar verildi. Ayrıca öğretmen kılavuz kitapları olmadığı için günlük planların yapılması kararı alındı.

4.Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
Karar: Derslerde harita, akıllı tahta, projeksiyon, ders kitabı, gazete küpürleri, belgesel, film, eba kaynakları ve kazanım testleri vb. okul ve sınıf ortamına uygun olan materyallerin kullanılmasına karar verildi.

5.Proje çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması
Karar:  Proje çalışmaları belirlenerek, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda Kasım ayının ikinci haftasında dağıtılmasına ve en geç Ocak ayının ilk haftasında proje değerlendirmelerinin yapılmasına karar verildi. Ayrıca proje değerlendirme ölçeklerinin öğrencilere duyurulması kararı alındı. Proje konularının öğretmen tarafından önceden hazırlanabileceği gibi öğrencilerin istedikleri bir konuda proje hazırlamaları uygun görüldü.

6.Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
Karar:  Konuların öğrenci merkezli işlenmesine, derslerin işlenmesinde öğrenci seviyelerinin dikkate alınmasına, konuların özelliğine göre anlatım, soru cevap, not tutturma, beyin fırtınası, tekrar, drama gibi yöntemler kullanılmasına karar verildi.

7.Sınavların planlanması
Karar: 1.Dönem 1. Sınavların Kasım ayının ilk haftasında, 1.dönem 2.sınavların Ocak ayının ilk haftasında, 2.dönem 1.sınavların Nisan ayının ilk haftasında, 2.dönem 2.sınavların Mayıs ayının son hafta yapılmasına, sınav tarihlerinin 10 gün önceden öğrencilere duyurulmasına karar verildi. Bep öğrencileri için seviyeye uygun ayrı bir yazılı yapılması kararı alındı. Sınav sorularının klasik, çoktan seçmeli, doğru yanlış ve boşluk doldurmalı olmak üzere dersin amacına göre tespit edilmesine karar verildi.

8.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi
Karar:   Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının, okul rehberlik servisi ile işbirliği yapılarak yapılmasına karar verildi.

9.Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılması
Karar:  Okul Rehber öğretmeni, Türkçe, Fen Bilgisi ve Matematik öğretmenleri başta olmak üzere konulardaki ihtiyaçlara göre diğer öğretmenlerle işbirliği yapılmasına karar verildi.

10.Yıllık planlar ve Atatürkçülük konuları ile ilgili durum tespiti
Karar: Yıllık planlara Atatürkçülük konularının işlenmesine, bunların üzerinde hassasiyetle durulmasına karar verildi.

11.Öğrenci başarısını arttırıcı önlemler alınması
Karar: Akıllı tahtanın etkin şekilde kullanılması, EBA sisteminden yararlanılması, MEB Kazanım Testlerinin kullanılması, okul-aile işbirliğine önem verilmesi, öğrencilerin derste aktif kılınması, öğrenci seviyesine inilmesi, gerekli araç-gereçlerin etkili kullanılması, teknolojik araç-gereçlerden faydalanılması, imkânlar ölçüsünde deneme sınavlarının yapılması, veli toplantılarının zamanında yapılması kararı alındı.

12.Ölçme ve değerlendirme esaslarının belirlenmesi
Karar: İlköğretim yönetmeliğinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili maddelerine göre; haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki sınav yapılmasına, haftalık ders saati üç olan derslerde 3 adet ders içi katılım etkinliği notu verilmesine, haftalık ders saati iki olan derslerde 2 adet ders içi katılım etkinliği notu verilmesine karar verildi. Sınavların en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulması kararı alındı. Sınavların süresinin bir ders saatini aşamamasına karar verildi.

13.İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi
Karar: Gerek ders esnasında, gerek okul içinde, gerekse nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir kazayla ve olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması kararı alındı. Bu konuda okul idaresi, nöbetçi öğretmen ve hizmetli ile işbirliği yapılmasına karar verildi.

14.Dilek ve temenniler.
Karar: Zümre Başkanı ............., 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başarılı bir yıl olmasını dileyerek toplantıyı bitirdi.


share button   
 
site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf