21 Mart 2019, 01:02     

sosyal bilgiler seti
Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

Yaşayan Demokrasi Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma Etkinliği

Başlatan sosyalci, 15 Nisan 2018, 18:29

« önceki - sonraki »

sosyalci

Yaşayan Demokrasi Doğru-Yanlış, Boşluk Doldurma Etkinliği

Kurultay, Kamuoyu, Cumhurbaşkanı, TBMM'nin, Anayasa, Divan, Mahkemeler, Hatun, Padişaha, cumhurbaşkanı, I. Murat, Tanzimat Fermanı, Yürütme, Teokratik,  Divan-ı Hümayun, II. Mahmut
Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara yukarıdaki kelimeleri uygun bir şekilde yerleştiriniz.
1. Türklerde devlet işleri .................adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara bağlanırdı.
2. Türkler hükümdar eşlerine........................ unvanını verirlerdi.
3. Devlet işlerinin görüşülüp karara varıldığı...............teşkilatı Karahanlılardan başlayarak bütün Türk - İslam devletlerinde vardır.
4. Osmanlı Devleti'nde egemenlik kesin bir otoriteye sahip olan.........................aittir.
5. Sultan.......................öneminden itibaren Osmanlı Devleti'nde ülke toprakları üzerindeki egemenlik hakkı hükümdar ve çocuklarına verildi.
6. Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim'in halife olmasıyla......................... bir yapı kazandı.


Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğruysa başına D, yanlışsa Y koyunuz.
1.  (    ) İlk Türk devletlerinde ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı.
2.  (    ) İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşüp karara varıldığı kurultayın üyeleri seçimle belirlenirdi.
3.  (    ) Türkiye Selçuklularında ülkeyi sultan unvanını alan hükümdar yönetirdi.
4.  (    ) Türk - İslam devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışı birbirine benzerlik göstermektedir.
5.  (    ) Osmanlı Devleti ilk dönemlerinden itibaren merkeziyetçi ve mutlak bir idare ile yönetiliyordu.
6.  (    ) Divan-ı Hümayun yaptığı işler bakımından bugünkü Bakanlar Kuruluna benzerdi.
7.  (    ) 1839 Tanzimat Fermanı ile padişahın yetkileri genişletilmiştir.
8.  (    ) 1856 Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nde yaşayan azınlığa ayrıcalıklar tanındı.

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf