Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..

Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Açık Uçlu Sorular

Başlatan Sosyaldeyince, 03 Ekim, 2017, 21:01

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sosyaldeyince

Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi açık uçlu sorular, soru örnekleri

1-    -İtilaf devletleri TBMM'yi resmen tanımış
-Türk halkının haklı davası dünyaya duyurulmuş
-Türkler barışa yanaşmıyor propagandaları önlendi
Yukarıda sonuçları verilen olayın adı nedir?
Cevap: Londra Konferansı

* Gümrü Antlaşması       * Moskova Antlaşması       * Kars Antlaşması
2- Yukarıda yazılı olan antlaşmalar kurtuluş savaşında hangi cepheyle ilgilidir?
Cevap: Doğu cephesi, Doğu

I. Tekâlifi Milliye Emirleri  II. Başkomutanlık Kanununun kabulü  III. İstiklal Mahkemelerinin kurulması
3- Yukarıdaki gelişmeler, Kurtuluş Savaşı'ndaki hangi savaş öncesinde meydana gelmiştir?
Cevap: Sakarya Meydan Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Sakarya

4- "İzmir, 15 Mayıs 1919'da Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi ve Paris Barış Konferansı'nda alınan kararlar gereği İngilizlerin desteği ile ............... tarafından işgal edilmiştir." Cümlesindeki boşluğa hangi ülkenin adı gelmelidir?
Cevap: Yunanlılar, Yunanistan

5- "Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri'nin birleştirilmesiyle, TBMM açılıncaya kadar düşmanla mücadelede, Kuva-yi Milliye'ye öncülük etmiş, bazı kararların alınmasında ve görüşmelerin yapılmasında önemli rol oynamıştır." Paragrafta sözü edilen ve bakanlar kurulu gibi çalışan kurum hangisidir?
Cevap: Temsil Heyeti, Heyet-i Temsiliye, Temsil Kurulu, Temsilciler Heyeti

6- "Bu savaşta kazanılan zafer bir dönüm noktası olmuştur. Artık Türk Ordusu savunma yapmayacak taarruza geçecektir." Sözü edilen savaşın adı nedir?
Cevap: Sakarya Meydan Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Sakarya

7- Türk Milleti, Kurtuluş Savaşı'nı kazandığımız, sınırları belli bir coğrafya üzerinde bağımsız bir devlet olarak yaşama hakkını dünya devletlerine hangi anlaşmayla kabul ettirmiştir?
Cevap: Lozan Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması, Lozan

8- Kurtuluş Savaşı'nda güney cephesinde, Fransızlarla savaşan Türk Milleti, Kuvayi Milliye ruhuyla mücadele ederek, hangi şehirleri düşmandan kurtarmıştır?
Cevap: Urfa, Antep, Maraş

   Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.
9- Mustafa Kemal Atatürk yukarıdaki sözünü hangi savaşta söylemiştir?
Cevap: Sakarya Meydan Savaşı, Sakarya Meydan Muharebesi, Sakarya

  Ermeni saldırılarını önlemek için Kazım Karabekir önderliğinde Doğu cephesinde başlatılan savaş, hızla gelişmiş ve Ermeniler yenilerek barış istemişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda Ermenilerle anlaşma yapılmış doğu cephesi kapanmıştır.
10- Yukarıda sözü edilen anlaşmanın adı nedir?
Cevap: Gümrü, Gümrü antlaşması
 
1.İnönü   ?   Kütahya-Eskişehir   Sakarya   Büyük Taarruz
Yukarıdaki tabloda Kurtuluş Savaşı'nın batı cephesinde yapılan savaşlar sırasıyla verilmiştir.
 11- Soru işareti olan yere hangi savaş yazılmalıdır?
Cevap: 2.İnönü 
12- Fransızların güney bölgelerini işgali üzerine Maraş halkı ile birlikte işgale karşı direniş hareketi başlattık. Bölgemizde düzenli askeri birlik olmadığı için Maraş'ı Kuva-yı Milliye birlikleri ile savunduk. Bu yüzden ilimize Kahraman unvanı verildi.
Yukarıdaki sözler, Maraş ve çevresinde düşmana karşı direnişin öncüsü olan hangi vatansever kişi tarafından söylenmiştir?
Cevap: Sütçü İmam

Tekalifi Milliye emirlerinin bazıları şunlardır:
-Yurtta her ev birer kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayıp Tekalifi milliye komisyonuna teslim edecek
-Halkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane teslim edilecek
-Ordunun giyimine ve beslenmesine yarayan bütün sahipsiz mallara el koyulacak
13- Buna göre Tekalifi Milliye emirlerinin yayınlanma amacı nedir?
Cevap: Ordunun ihtiyacını karşılamak, askere malzeme sağlamak(temin etmek), Orduyu Sakarya Savaşı'na hazırlamak

•TBMM ilk siyasi başarısını kazandı.
•Ermeniler işgal ettikleri yerlerden geri çekildi.
•Ermeniler doğu Anadolu'ya yönelik toprak isteklerinden vazgeçti.
14- Yukarıda hangi anlaşmaya ait bilgiler verilmiştir?
Cevap: Gümrü, Gümrü antlaşması

Kütahya -Eskişehir Savaşları'nın devam ettiği, savaşın en hararetli günlerinde, Maarif Kongresinin toplanmasına ve çok ciddi sorunların tartışılmasına karar verilmiştir. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında böyle bir kongrenin gerçekleşmesi Mustafa Kemal'in .............. verdiği önemden kaynaklanmaktadır.
15-Cümlesindeki boşluk hangi kelime ile doldurulmalıdır?
Cevap: eğitime

1.Dünya savaşı yıllarında Rusya, Fransa, İngiltere gibi devletlerin desteğini alan Ermeniler ayaklandı. Uzun yıllar Doğu Anadolu'da huzur içinde yaşayan, Millet-i Sadıka olarak adlandırılan Ermeniler, Osmanlı'ya saldırdı. Bunun üzerine Osmanlı 1915 yılında çıkarttığı bir kanunla, Rusya ile yaptığımız savaş bölgesindeki Ermeniler, güvenli olan Suriye'ye göç ettirildi.
16- Ermeniler, güvenli olan Suriye'ye göç ettirilmesine neden olan kanunun adı nedir?
Cevap:  Tehcir kanunu, Göç kanunu, Tehcir, Tehcir (Göç) kanunu

1.İnönü savaşından sonra Rusya ile anlaşma imzalandı. Bu anlaşmada yer alan "Taraflardan birinin tanımayacağı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır" maddesi Rusya'nın Sevr"i kabul etmeyeceği anlamına gelmektedir. Ayrıca Rusya gibi büyük bir devlet, bu anlaşma ile TBMM'nin varlığını kabul etmiş oldu.
17- Yukarıda sözü edilen anlaşmanın adı nedir?
Cevap:  Moskova anlaşması, Moskova

  1.İnönü mağlubiyetini yaşayan Yunanistan, 2.İnönü savaşında bir kez daha Türk halkına saldırdı ve yine mağlup oldu. Bu savaştan sonra, İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklar arttı.
18- Bu anlaşmazlık sebebiyle Anadolu'dan çekilme kararı alan devlet hangisidir?
Cevap: İtalya

19- Doğu Trakya ve Boğazların savaş yapılmadan alındığı, diplomatik bir başarı sayılan, Kurtuluş Savaşı'nı bitiren anlaşmanın adı nedir?
Cevap: Mudanya Ateşkes anlaşması, Mudanya

20- Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransızlarla yapılan hangi anlaşmayla güney sınırımız çizildi?
Cevap: Ankara Anlaşması, Ankara

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesisite tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf