Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - MTA

Başlatan Sosyaldeyince, 27 Kasım, 2016, 16:03

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sosyaldeyince

27 Kasım, 2016, 16:03 Son düzenlenme: 07 Ağustos, 2018, 14:28 Sosyaldeyince
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - MTA
Tanıtım Filmi
MTA 14 Haziran 1935 yılında TBMM'de kabul edilen, 22 Haziran 1935 yılında Resmi Gazetede yayınlanan 2804 Sayılı kanunla kurulmuştur.


Madencilik faaliyetlerinin tarihî gelişimi incelendiğinde dünyada madenciliğin ilk başladığı yerin bugünkü Türkiye topraklan olduğu görülür.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - MTA
19. yüzyılın başında ise Sanayi Devrimiyle birlikte madenlerin önemi ve kullanımı hızla artmıştır. Ancak Osmanlı Devleti'nin sanayileşme sürecinde geç kalışı, ülkemizdeki çağdaş madencilik uygulamalarını da geciktirmiştir. Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar madencilik ile ilgili aramalara yeterince önem verilmemiştir. Osmanlılar döneminde yabancı egemenliğinin altında olan madencilik sektöründe, cumhuriyetin ilanından sonra yeni düzenlemeler yapılmıştır. İzmir İktisat Kongresi'nde (1923) alınan kararlar ışığında, özel sektörün desteklenmesi ve finansmanının karşılanması için İş Bankası ve Türkiye Sanayi ve Maâdin Bankası kurulmuştur.
Atatürk, askerî ve siyasi zaferlerin ancak ekonomik zaferlerle süreklilik kazanacağını vurgulayarak sahip olduğumuz maden ve enerji kaynaklarının değerlendirilmesinin ülkemizin kalkınmasının ana unsuru olduğuna işaret etmiştir. 1933 yılından sonra millîleştirme politikasıyla çok sayıda maden işletmesi yabancılardan geri alınarak ülkemiz tarihinde madencilik ile ilgili önemli bir sayfa açılmıştır. Madenciliğe dayalı sanayileşmenin altyapısı hazırlanmıştır. Başta demir-çelik olmak üzere bor, ferrokrom, bakır, kurşun, manyezit gibi madenlere dayalı sektör, sanayi içindeki yerini almıştır. Devletin madencilik sektöründe öncülük yapması, madenlerimizin aranması, bulunanların rezerv ve kalitelerinin tespiti, ekonomiye kazandırılması için 1935 yılında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü; enerji kaynaklarımızın araştırılması için de Elektrik işleri Etüt İdaresi kurulmuştur. Aynı yıl, bulunan madenlerin işletilmesi, enerji üretimi ve dağıtımı için Etibank kurulmuştur. Atatürk döneminde maden üretiminde önemli ölçüde artış sağlanmıştır.
Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk 1922 yılında TBMM'deki bir konuşmasında, "Ekonomik siyasetimizin önemli amaçlarından biri de genel çıkarlarımızı doğrudan doğruya ilgilendirecek kurumlar ve ekonomik girişimleri mali ve İlmî gücümüzün elverdiği ölçüde devletleştirmektir.
Topraklarımızın altında terk edilmiş hâlde duran maden hâzinelerini az zamanda işleterek milletimizin yararına açık bulundurabilmek de bu yöntem ile gerçekleşir." diyerek devletçiliğin önemini ve en kötü şartlarda bile gelişme yolunun, ulusun kendi öz kaynaklarına güvenmekten geçtiğini vurgulamıştır. Atatürk'ün 1935 yılı TBMM açılış nutkunda madencilikle ilgili görüşleri ise şöyledir: "Maden İşleri yeni bir açılma devresindedir. Maden mühendislerimizi ihtiyaca yeter sayı ve değerde yetiştirmeye önem vermek gerekir. Kömür havzasının rasyonel işletilmesi için tedbirler aramak da lazımdır. Maden işletmeciliğimiz gelişme hâlindedir. Madenlerimiz bizim başlıca döviz kaynağımız olduğu için de yüksek dikkatinizi çekmeye değerlidir. MTA'nın çalışmalarına azami inkişaf vermesi ve bulunan madenlerin planlı şekilde, hemen işletmeye alınması lazımdır. Elde bulunan madenler için üç yıllık bir plan yapılmalıdır."

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesi

site tanıtım
 

Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf