Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..

Lale Devri 1718-1730

Başlatan Sosyaldeyince, 17 Mart, 2016, 20:16

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Sosyaldeyince

17 Mart, 2016, 20:16 Son düzenlenme: 07 Ağustos, 2018, 15:17 Sosyaldeyince
Lale Devri 1718-1730
Osmanlı tarihinde Avusturya ile imzalanan 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730'da meydana gelen Patrona Halil İsyanı'na kadar süren döneme "Lâle Devri" adı verilmektedir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.


Lâle Devri'nde;
- 1727'de Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaası açılmıştır.
Matbaa Avrupa'dan alınan ilk teknik araçtır. Bu durum, Osmanlı'nın Avrupa'nın teknik üstünlüğünü kabul ettiğini göstermektedir.
Lale Devri
Matbaada basılan ilk eser Vâni Mehmet Efendi'nin yazdığı Vankulu Lûgatı'dır.
Matbaaya hattatlar (güzel yazı yazan kişiler), müstensihler (eser çoğaltan kişiler) ve ulemâ büyük tepki göstermiştir. Bunun üzerine dinî kitapların elde yazılmasına, diğer eselerin ise matbaada basılmasına karar verilmiştir.
* İlk geçici elçilik Paris'te açılmıştır. İlk geçici elçi Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet olup, en önemli eseri Paris ziyaretini anlattığı Paris Sefaretnâmesi'dir.
Sefaretnâme: Osmanlı Devleti'nde sefirlerin (elçilerin) kaleme aldığı gezi notlarıdır.
Avrupa'da elçiliklerin açılmasında temel amaç, Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip edebilmektir.
* Yalova'da kâğıt fabrikası açılmıştır.
* İstanbul'da çini ve kumaş fabrikası açılmıştır.
* Doğu ve Batı klâsiklerinden ilk kez Türkçeye çeviri yapılmıştır.
* Yeniçerilerden ilk kez itfaiye teşkilâtı oluşturulmuştur. (Tulumbacılar Ocağı)
* Sağlık alanında ilk kez "çiçek aşısı" uygulanmıştır.
* Avrupa'dan Barok ve Rokoko tarzı mimarî örnek alınarak pek çok mimarî eser inşa edilmiştir. (Nûr-u Osmâniye Camii, Lâleli Camii gibi)

Barok tarzı Avrupa mimarîsinin ilk örneği, inşasına I. Mahmut döneminde (1748'dej başlanan Nûr-u Osmâniye Camii'dir. Barok tarzı bir diğer eser de Lâleli Camii'dir.
Lâle Devri'nde sivil mimarînin en güzel örneği ise III. Ahmet Çeşmesi'dir.
Lale Devri'nin en ünlü minyatür sanatçısı (nakkaşı) Levnî'dir. Sultan III. Ahmet'in şehzâdelerinin 1720'deki sünnet düğününü anlatan "Surnâme" adlı eseri, Levnî'nin minyatür alanındaki en ünlü eseridir.
* Lale Devri'nin en ünlü divan şairi ise Nedim'dir.
Lâle Devri'nde askerî alanda herhangi bir ıslahat yapılmamıştır.
Askerî alanda hiçbir ıslahatın yapılmadığı Lale Devri, İran Seferi'nin de başarısız olmasının etkisiyle, zevk ve sefahate karşı olanların çıkardığı 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona ermiştir.
İsyan sonucunda III. Ahmet tahtan indirilmiş, yerine I. Mahmut getirilmiştir.

share button   
Sosyaldeyince.com sosyal bilgiler sitesi

site tanıtım
 

Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf