17 Ocak 2019, 12:19     

sosyal bilgiler seti
Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.

1.Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi

Başlatan Kutup Yıldızı, 07 Ocak 2018, 12:01

« önceki - sonraki »

Kutup Yıldızı

1.Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Testi

İtilaf  Devletleri   Meclis-i  Mebusan    toplandığında  herhangi  bir tepki  göstermedikleri  halde  alınan   kararlara karşı   tepki  olarak  meclisi  dağıtıp; milletvekillerini  sürgüne  göndermişlerdir
İtilaf Devletlerinin bu tutumu aşağıdakilerden hangisini ortadan kaldırmaya yöneliktir?
A)Halk  iradesi
B)Heyet-i  Temsiliye
C)Kuvayı  milliye
D)Damat Ferit hükümeti

14.Kurtuluş savaşında Kuva yi milliye hareketi ilk olarak hangi cephede ortaya çıkmıştır?
A)  Batı         B)  Güney
C)  Doğu       D)  İstanbul

18. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne başkan seçildikten sonra yaptığı konuşmada; milletin içine düştüğü tehlikeyi belirterek, hakkımızda verilen haksız hükümlerin muhakkak iflas edeceğini söyledi. Bunun için de ulusal iradeye dayanan bir yönetimin kurulmasını ilk amaç olarak gösterdi.Erzurum Kongresi'nin aşağıdaki maddelerinden hangisinde bu amaçtan söz edildiği savunulabilir?
A) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür.                                  B) Milli iradeyi hâkim kılmak esastır.       
C) Doğu illerindeki dernekler birleştirilmiştir.                            D) Manda ve himaye kabul edilemez

19)-Sivas Kongresin' deki kararlardan hangisi kesin olarak bağımsızlık fikrinin amaçlandığını göstermektedir?
A)Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.
B)İrade-i Milliye adında bir gazete çıkarılacaktır.
C)Temsil heyetinin üye sayısı ve yetkileri arttırılacaktır.
D)Mebusan Meclisinin toplanması için çalışmalara devam edilecektir.

share button   
 site tanıtım
 


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf