Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


sosyal bilgiler seti

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


Son İletiler

Sayfa1 2 3 ... 10
1
5.Sınıf 3.Ünite İnsanlar Yerler ve Çevreler Ünitesi Soru Cevap

1-Sınırları belirli bir alanda yaşayan toplam insan sayısına ne denir?
Cevap:
2- Ege bölgesinin nüfusu en çok olan ili hangisidir?
Cevap:
3-Antalya'da nüfusun yoğun olmasını etkileyen en önemli beşeri sebep hangisidir?
Cevap:
4-Ticaretin geliştiği yerlerde nüfus nasıl olur?
Cevap:
5-Nüfus yoğunluğu en az olan bölge hangisidir?
Cevap:
6-Petrol sayesinde nüfusu artan şehrimiz hangisidir?
Cevap:
7- Bitki örtüsü sık orman olan yerlerde nüfus nasıl olur?
Cevap:
8- Ülkemizde sanayinin en çok geliştiği bölge hangisidir?
Cevap:
9- Hangi bölgelerimizde dağlar kıyıya paralel uzanmaktadır?
Cevap:
2
1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Durumu Testi

2. Kafkas Cephesi'nde Harbiye Nazırı Enver Paşa Aralık 1914'te karşı taarruz emrini verdi. Diğer komutanlar
mevsimin kış, şartların ağır, erzak ve cephanenin yetersiz olmasını gerekçe göstererek taarruzun bahar
aylarına ertelenmesini istemelerine rağmen Enver Paşa emrinde ısrar etti.
Yukarıdaki açıklamaya göre;
I. Komutanlar arasında görüş ayrılıkları yaşanmaktadır,
II.Coğrafi koşullar taarruz planının uygulanmasında tereddütlere yol açmıştır.
III.Ordu taarruz için yeterince hazır değildir,
IV.Enver Paşa ordunun eksiklerinin giderilmesi konusunda ısrarcı davranmıştır, hangilerine ulaşılabiliri?
A)I-II-IV B)II-III-IV
C)I-II-III D)Hepsi

5. Çanakkale Cephesi'nde 19. Tümen Komutanı olarak görev yapan Yarbay Mustafa Kemal için İngiltere Donanma Bakanı Winston Ccurchill (Vinstın Çörçil) "kaderin adamı" ifadesini kullanmıştır.
İngiltere Donanma Bakanının bu ifadesinden Mustafa Kemal!in Çanakkale Cephesi'nde öne çıkan ;
I.İleri görüşlülük II.Liderlik
III.Vatanseverlik IV.Cesaret
kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?
A)I-II-III B)II-III-IV
C)I-III-IV D)Hepsi
3
T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI Test Soruları

5-"Komşumuz Binbaşı Kadri Bey'di. Onun oğlu Ahmet askeri okula gidiyordu. Askeri mektep elbiseleri giyiyordu. Onu görünce ben de böyle elbiseler giymeye hevesleniyordum. Sokaklarda zabitler (subay) görüyordum. Onların derecesine varmak için takip edilmesi lazım gelen yolun askeri rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selânik'e geldi. Askeri rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkuyordu. Asker olmama şiddetle engel oluyordu. Kabul imtihanı zamanı gelince ona
sezdirmeden kendi kendime askeri rüştiyeye imtihan verdim. Böylece anneme karşı bir emrivaki yaptım."
(Ş. Süreyya Aydemir, "Tek Adam", s. 52)
Bu bilgiye göre Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Annesi         B) Yaşadığı sosyal çevresi   
C) Öğretmenleri      D) Okuduğu kitaplar

6-""...Makbule Hanım'ın anlattığına göre ana oğul arasında bir tartışma   başlıyor. Zübeyde Hanım 'Ben seni asker yapamam. Baban gibi tüccar yapacağım!' diyor. Mustafa ısrarla 'Ben mutlak asker olacağım.
Omzumda basma topu taşıyamam!' diye çıkışıyor ve ayak diriyor. Fakat   fayda etmiyor, annesi resmi evrakı mühürlemeyeceğini söylüyor..."
(D. Genç Acar, "Makbule Atadan'ın Atatürk'e İlişkin Anlattıkları Üzerine Bir Basın Taraması", s. 1099)
Bu metinden Mustafa Kemal'in hangi kişisel özellikleri çıkarılabilir?
A) Kararlı ve idealist olması         B) Sabırlı ve disiplinli olması
C) İyi bir asker ve yönetici olması      D) Farklı düşünce ve inançlara karşı saygılı olması

4
Grafiklerle Türkiye'nin İklimi

Ülkemizde üç iklim tipi görülmektedir. Bunlar Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimidir.
KARASAL İKLİM:
- Ülkemizde en yaygın görülen iklim çeşididir.
- Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer.
 Yağışlar en çok ilkbaharda, en az ise yaz aylarında görülür.
- Bitki örtüsü, ilkbahar yağışlarıyla yeşeren yazın ise sıcaklıktan dolayı kuruyan otlardan oluşan bozkırlardır.
- Karasal iklim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu bölgeleri ile Marmara'nın iç kesimlerinde etkili olmaktadır
- Karasal iklimin görüldüğü yerlerde buğday, arpa, çavdar, mercimek, nohut, şekerpancarı, elma, üzüm, haşhaş gibi tarım ürünleri yetiştirilir.

Bilgi 3:
- Marmara bölgesinde hem Akdeniz, hem Karadeniz, hem de karasal iklim görüldüğü için, bu iklim tipine geçiş iklimi veya Marmara iklimi de denir.
- Üç iklim türünün görüldüğü geçiş ikliminin en belirgin özelliği iklim çeşitliliğinin hem bitki örtüsünde hem de tarım ürünlerinde çeşitliliğe sebep olmasıdır.
5
7.SINIF KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTESİ
Büyüyen ve Gelişen Osmanlı Çalışma Soruları


A) Aşağıda Osmanlı Devleti'nde yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki
gelişmelerin bazıları verilmiştir. Bu gelişmelerin hangi alan ya da alanlarla ilgili olduğunu
örnekteki gibi yazınız.
Yaşanan Gelişmeler        İlgili Olduğu Alan ya da Alanlar
İlk Türkçe eser basan matbaasının kurulması Kültürel
Tulumbacılar Ocağının kurulması
Takvîm-i Vekâyi gazetesinin çıkarılması
Posta ve Telgraf Nezaretinin kurulması
Demir yolu yapımına başlanması

B) Aşağıdaki cümlelerin başına, cümlede verilen ifadeler doğruysa "D", yanlış ise "Y" yazınız.
Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
1. ( ) Osmanlı Devleti'nde divan teşkilatını Osman Gazi kurdu.
2. ( ) Karadeniz, Preveze Deniz Savaşı ile Türk gölü hâline gelmiştir.
3. ( ) Osmanlı Devleti, iskân politikasını uygulayarak Balkanlarda kalıcı oldu.
4. ( ) İstanbul'un fethi ile Fransa'ya giden bilim insanları Rönesans'ın başlamasında etkili oldu.
6
6.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi / İLK TÜRK DEVLETLERİ BULMACA ET...
Son İleti Gönderen no865 - 04 Aralık, 2019, 13:32
İLK TÜRK DEVLETLERİ BULMACA ETKİNLİĞİ

SORULAR
1. TÜRKLERİN İLK ANAYURDU.
2. DÜNYADA EN ESKİ DÜĞÜM TEKNİĞİYLE DOKUNMUŞ HALI
3. ORTAASYADAKİ TÜRK MEZARLARI
4. ESKİDEN ORTASYA TÜRKLERİNİN YAŞAM ŞEKLİ
5. HÜKÜMDARLIK YETKİSİNİN GÖKTANRI TARAFINDAN VERİLMESİ ANLAYIŞI
6. ORTAASYA TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET İŞLERİNİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ MECLİS
7. İLK DÜZENLİ ORDUYU KURAN TÜRK HÜKÜMDARI
8. ASYA HUN TÜRKLERİNE AİT EN ÜNLÜ DESTAN
9. TÜRK ADIYLA ANILAN İLK TÜRK DEVLETİ
10. İLK TÜRK ALFABESİ
11. TÜRK BOYLARINI YENİDEN BİRLEŞTİREN KUTLUK KAĞANA VERİLEN UNVAN
12. ORTAASYA'DAKİ ESKİ TÜRK MEZAR TAŞLARI
13. TARIMLA UĞRAŞMIŞ VE YERLEŞİK HAYATA GEÇMİŞ İLK TÜRK DEVLETİ
7
Türkiye'nin Mutlak Konumu Poster Afiş Eba

Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri arasında yer alır.
Buna göre ülkemiz Kuzey Yarım Kürede Orta kuşakta yer alır. Bunun sonucunda:
Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
Güneş ışınları düz bir zemine hiçbir zaman dik açı ile düşmez.
 Güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak düşer.
Güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırırken kuzeyden esenler düşürür.
En kuzeyi ve en güneyi arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık 666 km'dir.
 Güneş ışınlarını 21 Aralık'ta en dar açıyla, 21 Haziran'da ise dike yakın açı ile alır.
Dağların güney yamaçları bakı etkisiyle daha çok ısınır.
Ilıman iklimler görülür.
Türkiye 26°-45° doğu meridyenleri arasında bulunur.
Bunun sonucunda:
En doğusu ve en batısı arasındaki zaman farkı 76 dakikadır.
2. ve 3. saat dilimleri içinde yer alır.
8
1.Dönem / T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürk...
Son İleti Gönderen rahmi76 - 04 Aralık, 2019, 09:37
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8.Sınıf 1.Dönem Kazanım Ölçme Sınavı

Çeşitli kaynaklardan derlediğim 10 soruluk deneme testi.

4-) Buna göre Mustafa Kemal Misak-ı Milli de;
I - Tam Bağımsızlık
II - Milli Egemenlik
III - Uluslararası eşitlik
Kavramlarından hangisi ya da hangilerinin önemini vurgulamaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III

5-) Erzurum Kongresi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ile "millet iradesinin"
önemine vurgu yapılmıştır?
A) Manda ve himaye kabul olunamaz.
B) Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
C) Kuvayımilliye'yi etken ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
D) Azınlıklara siyasi hâkimiyet ve sosyal dengeyi bozacak haklar verilemez.
9
Kurtuluş Savaşı Boşluk Doldurma ve Doğru Yanlış Soruları

Aşağıda verilen bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.
1- (      ) Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra Fransızlarla Kars Antlaşması imzalanmıştır.
2- (      ) Ordumuz Sakarya Meydan Savaşı sırasında Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiştir.
3- (      ) Mustafa Kemal Paşa'ya, Sakarya Meydan Savaşı sonrasında TBMM, mareşallik rütbesi ile gazilik unvanı vermiştir.
4- (      ) Sakarya Meydan Savaşı'nda Türk ordusu taarruza geçerek zafere ulaşmıştır.
5- (      ) Ankara Antlaşması ile Hatay'ın Fransa yönetimindeki Suriye'ye bırakılmasıyla, Misakımilli'nin gerçekleşmesi için olumlu bir atılmıştır.
6- (      ) Taarruz etmek savunma yapmak demektir.
7- (      ) Büyük Taarruz'da ordunun eksikliklerini gidermek İçin, İtalya, Fransa ve Sovyetler Birliği'nden (Rusya) silah ve cephane satın alınmıştır.

Boşluk Doldurma
2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
a)TBMM, 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya "..........................................."yetkisini vermiştir.
b)SSCB'ye bağlı ............................................................................ve...........................................ile imzalanan Kars Antlaşması ile doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir,
c) Mustafa Kemal Paşa ............................................................................'nda "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır." demiştir.
10
7.Sınıf Kültür ve Miras Testleri / Avrupa'daki Gelişmeler ve Osma...
Son İleti Gönderen rahmi76 - 03 Aralık, 2019, 16:27
Avrupa'daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti Cevaplı Test Sunu

XV ve XVI. yüzyıllarda Avrupa'da meydana gelen edebiyat, kültür, güzel sanatlar, bilim ve düşünce
alanlarındaki bütün bu yenilik ve gelişmelerin yaşandığı döneme Rönesans adı verilir.
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans Hareketi'nin ortaya çıkmasında ve gelişiminde etkili olan nedenler arasında gösterilemez?
A)Kâğıdın yaygınlaşması
B)Matbaanın gelişmesi
C)Bkolastik düşüncenin etkili olması
D) Kilise baskısının azalması

Aşağıdakîlerden hangisi Rönesansın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan gelişmelerden biri değildir?
A)Matbaanın geliştirilmesi
B)İstanbul'un fethi
C) Coğrafi Keşifler
D) Sanayi İnkılabı

Coğrafi Keşifler sonucunda Baharat ve İpek Yolları önemini yitirdi.
Bu durum Osmanlıları daha çok hangi alan¬da olumsuz etkilemiştir?
A) Dinî   B) Sanatsal
C) Kültürel   D)Ekonomik
Sayfa1 2 3 ... 10


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf