Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


sosyal bilgiler seti

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


Son İletiler

Sayfa1 2 3 ... 10
1
2.Dönem / 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (İOKBS...
Son İleti Gönderen büyükadam - Bugün, 13:45
6.Sınıf Sosyal Bilgiler (İOKBS) Bursluluk Sınavı Deneme Testi

2.  İpek Yolu, tabiatın ve iklimin hazırladığı geniş vadi yatakları ile kervanların konaklamalarına yarayacak vahalardan oluşmaktadır.
       Buna göre, aşağıdakilerden hangisi İpek Yolu'nun bir özelliği değildir?
       A) Tabiatı uygun bir yol olarak açılmış       
       B) İnsan gücüyle açılmış bir yoldur
       C) Kervanların rahat konaklayabileceği bir yoldur 
       D) Geniş vadi yataklarının geçtiği bir yoldur

 3.  Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler.
       Buna göre, aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir?
       A) Fen Bilgisi                                 B) Matematik
       C) Sosyal Bilgiler                            D) Türkçe 

 4.  Aşağıdakilerden hangisinin davranışı, karşılaştığı sorunu hak ve sorumlulukları doğrultusunda   çözdüğüne örmek olamaz?
A) Maddi durumu iyi olmayan Mert'in istediği eğitimi alabilmek için yardım derneklerine başvurması
B) Aldığı bilgisayarı bozuk çıkan Ayşe hanımın, bozuk bilgisayarı sattığını kabul etmeyen mağaza sahibini yetkililere dilekçeyle şikayet etmesi
C) Marketten yeni satın aldığın bir ürünün tarihi geçmiş olduğunu fark eden Murat Bey'in ürünü çöpe atması
D) Ses sanatçısı Gülay'ın çıkarttığı albümün korsanını satanları mahkemeye vermesi
2
EKONOMİK FAALİYETLER VE MESLEKLER ETKİNLİĞİ
5.Sınıf Üretim, Dağıtım ve Tüketim Ünitesi çalışma kağıdı ve ünite hakkında çeşitli soruların bulunduğu, alıntı olan, bir çalışmadır.

İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işlere meslek denir. Yaşadıkları çevrede yapılan ekonomik faaliyetler kişilerin meslek seçimi üzerinde etkilidir. Bir yerde yapılan ekonomik faaliyetlere göre çeşitli mesleklere ve o mesleği yapacak insanlara ihtiyaç duyulur. Örneğin; Manisa'nın Soma ilçesinde linyit madeni, Zonguldak'ta taş kömürü madeni çıkarılır. Bu yerlerde madenciliğe bağlı olarak maden mühendisliği ve maden işçiliği gibi meslekler gelişme göstermiştir.
A. Aşağıdaki ifadelerin yanına cümle doğruysa "DOĞRU", yanlış ise "YANLIŞ" yazınız.
[ ] Yaşadıkları çevrede yapılan ekonomik faaliyetler kişilerin meslek seçimi üzerinde etkilidir.
[ ] Veterinerler; hasta veya yaralı hayvanları tedavi eder, bulaşıcı hastalıklardan korur ve hayvan yetiştiricilerine hayvan sağlığı hakkında yardımcı olur.
[ ] Maden mühendisliği, sanayinin geliştiği yerlerde ticarete bağlı olarak gelişen mesleklerden biridir.
[ ] Öğretmenler; bir bilim dalını, bir sanatı, bir tekniği veya belli bilgileri öğreterek insanlara yol gösterirler.

2.Ülkemizde hayvancılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur?
A)Çiftçilik
B)Besicilik
C)Ziraat mühendisi
D)Tüccarlık
3
Emeğinine, eline sağlık. çok teşşekkür ederiz. Harika bir sunum hazırlamışsın.
4
Meb'den Açıklama: 2020 Lgs Merkezi Sınav Konu ve Kazanımları (Tüm Dersler)

2020 yılında gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir.

Milli Eğitim bakanlığı bugün kendi sitesinden 2020 Lgs sınavına hazırlanan öğrenciler için 1.dönem işlenen konu ve kazanımlar hakkında bir belge yayınladı.

Buna göre 1.dönem işlenmesi gereken ve sınava dahil olan konular netleşmiş oldu.[/b
5
Coğrafi Konum, Meridyen ve Paraleller Sunu

Coğrafi Konum:Herhangi bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu alana coğrafi konum denir.

A. ÖZEL KONUM
Herhangi bir yeri diğer yerlerden ayıran, sahip olduğu kendine has özelliklerin tümüne özel konum denir.

Türkiye'nin Özel Konumu ve Sonuçları
*Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur.
*Farklı kültürlerin kurulduğu, Dünya'nın en eski kültür hazinelerine sahiptir.
*Dünya'da en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur.
*Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve yeryüzü şekilleri çeşitlidir.
*Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan İstanbul ve *Çanakkale boğazlarına sahiptir.
*Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazladır. (Yaklaşık 1132 m)
*Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır.
*Zengin yeraltı kaynaklarına sahiptir.
6
Teşekkür ederim tam da bunu arıyordum.
7
Birey ve Toplum / 5.SINIF BİREY VE TOPLUM ÜNİTE ...
Son İleti Gönderen yapraktest - Dün, 16:12
5.SINIF BİREY VE TOPLUM ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

13. Aşağıdakilerden hangisi, bir doktorun mesleği ile ilgili sorumluluğu değildir?
A ) Hastalarını dikkatli muayene etmek
B ) Hastalara doğru ilaç vermek
C ) Toplum sağlığını koruyucu önlemler almak
D ) Hastalığa tanı koymak ve tedavi etmek

14. Aşağıdakilerden hangisi sorumsuz davranışa örnektir?
A ) Babası, çocuğunun istediği oyuncağı almadı.
B ) Annesi, çocuğunun ödevine yardım etmedi.
C ) Öğrenci, hasta olduğu için okula gelmedi.
D ) Oyuncu, uyanamadığı için tiyatro oyununa çıkmadı
 
15. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sorumluluğumuz değildir?
A ) Su kullanımında tutumlu olmak
B ) Sokağa çöp atmamak
C ) Kitap okumak
D ) Trafik kurallarına uymak
8
1.Dönem / 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve...
Son İleti Gönderen eymenadana - Dün, 15:00
8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük LGS 1.Dönem Deneme Sınavı ve Cevapları

2) Osmanlı Devleti'ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar birbirinden farklı düşünceler ortaya koydular. Devlet yöneticileri çeşitli çalışmalar yaptılar. Bunlardan birisi de 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı'dır. Tanzimat Fermanı ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanun önünde denk olduğu; can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvencesinde olduğu vurgulandı.
Osmanlı yöneticilerinin almış oldukları bu önlemler Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılan fikir akımlarından hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Osmanlıcılık: Osmanlı sınırları içinde yaşayan tüm milletleri Osmanlı milleti adı altında bir araya getirerek ve vatandaşlar arası eşitliği sağlayarak devletin dağılmasını önlemeyi amaçlayan fikir akımıdır.
B) Türkçülük: Bütün Türkleri Osmanlı Devleti çatısı altında milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi ve bir bayrak altında toplamayı amaçlayan fikir akımıdır.
C) İslamcılık: Müslüman milletlerin Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmesini savunan fikir akımıdır.
D) Batıcılık: Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını önlenmek ve devleti geri kalmışlıktan kurtarmak için Avrupa'dan bilim, teknik ve yönetim anlayışının alınması gerektiğini savunan fikir akımıdır.

3) 1911 yılında sömürge arayışı içerisindeki İtalya'nın saldırısı üzerine Osmanlı Devleti bölgeye yardım gönderemedi. Bu nedenle aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir grup genç Osmanlı subayı gizlice bölgeye geçerek yerli halkı örgütlediler. Mustafa Kemal, 1912 yılının ekim ayına kadar kaldığı Bingazi, Deme, Tobruk'ta, İtalyanlara karşı başarılı bir mücadele verdi.
Yukarıdaki ifadeye getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mustafa Kemal Balkanlarda         B)31 Mart Olayı ve Mustafa Kemal
C)Mustafa Kemal Trablusgarp'ta      D)Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi'nde
9
Osmanlı Devleti İlk Dış Borcunu Ne Zaman Aldı?

KIRIM SAVAŞI (1853-1856)

• Rusya "hasta adam" olarak nitelediği Osmanlı Devleti'nin paylaşılmasını İngiltere'ye önermiştir,
• İngiltere'den ret cevabı alan Rusya  kutsal yerler sorununu bahane ederek 1853'te Sinop baskını'nı gerçekleş¬tirmiş, Osmanlı donanmasını yakmıştır.
• Bunun üzerine İngiltere, Fransa, Piyemonte Devletleri, Osmanlı Devleti'nin yanında ya alarak; Kırım'da Rusya'yı yenmeyi başarmış¬lardır.

UYARI: İlk dış borç bu savaştan dolayı gereksinimleri karşılamak için alınmıştır.

Paris Antlaşması (1856)
• Kırım Savaşı'ndan sonra savaşan taraflar Paris'te toplandı.
• UYARI: Osmanlı Devleti, Paris Antlaşması'nda iyi koşullar elde edebilmek için Islahat Fermanı'nı antlaşma öncesi kabul ederek azınlıklara geniş haklar vermiştir.
Paris Antlaşmasına göre:
- Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak¬tır. (Bu ilk kez kabul edilmiştir.)
- Osmanlı Devleti ulusal bütünlüğünü kendisi¬nin koruyamayacağını kabul ederek, Avrupa devletlerinin korumasını istemiştir. (Osmanlı Devleti ilk kez kendi bağımsızlığını koruyamayacağını kabul etmiştir.)
- Karadeniz, uluslararası olarak kabul edilmiş¬tir. Osmanlılar ve Ruslar bu denizin kıyısında tersane yapamayacaklardı. (Savaşı Osmanlı Devleti kazanmasına karşın, bu maddeyle yenik devlet statüsüne düşmüştür.)

Bu antlaşma bu yüzyıldaki iyi antlaşma sayılır. En önemli yanı Rusların Osmanlı Devleti'ne 20 yıl kadar saldırmasını önlemiş olmasıdır.
10
1.Dönem / Ynt: LGS Merkezi Sınav 1. Döne...
Son İleti Gönderen karadenizli - 30 Mart, 2020, 19:49
Teşekkür ederim kolay gelsin
Sayfa1 2 3 ... 10


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf