Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


Son İletiler

Sayfa1 2 3 ... 10
1
1.Dönem / 8.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ 1...
Son İleti Gönderen yasinanlan - Dün, 16:01
8.SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ 1. DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI


8.SINIF TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI1.dönem konularına ait 10 soru ve cevabı bulunmaktadır.
2
Kültür ve Miras / Ynt: 5.Sınıf Kültür ve Miras Ü...
Son İleti Gönderen josemaru - 30 Mayıs, 2020, 20:29
Yanıtlarda olsaymış....
3
Van ÖDM 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Tarama Testi ve Cevapları

1.dönem konu kazanım test soruları

VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

5. SINIF
SOSYAL BİLİMLER DERSİ
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ

https://vanodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_05/27004700_SOSYAL_BYLGYLER_5._SINIF_27.05.2020.pdf
4
Van ÖDM 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Tarama Testi ve Cevapları

1.dönem konu kazanım test soruları

VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

6. SINIF
SOSYAL BİLİMLER DERSİ
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ

https://vanodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_05/27004754_SOSYAL_BYLGYLER_6._SINIF_27.05.2020.pdf
5
Van ÖDM 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kazanım Tarama Testi ve Cevapları

1.dönem konu kazanım test soruları

VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

7. SINIF
SOSYAL BİLİMLER DERSİ
KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ

https://vanodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_05/27004827_SOSYAL_BYLGYLER_7._SINIF_27.05.2020.pdf
6
6.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi / Orta Asya İlk Türk Devletleri ...
Son İleti Gönderen orhun - 30 Mayıs, 2020, 14:20
Orta Asya İlk Türk Devletleri ve İslamiyetin Yayılışı Soruları

A)Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru olanını    (D), yanlış olanını (Y) ile göstererek cevaplandırınız.
(       ) Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Abbasilerdir
(       ) Türklerin İslamiyet'i kabul ettiği savaş Talas Savaşı'dır
(       ) Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmelerine Kavimler Göçü denir

Gazneliler   -   Emeviler   -  Abbasiler  -  Karluklar  -  Karahanlılar
Gazneli Mahmut - Kaşgarlı Mahmut - Mete Han - Yusuf Has Hacib
B) Yukarıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız.
1-  Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden   ilk Türk devleti:  ...
2- Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden   ilk Türk boyu:  .........
3-  "Sultan" ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı:

C)  Aşağıda sol tarafta İlk Türk - İslam Devletleri döneminde yaşayan önemli şair ve yazarlar; karşılarında ise onların yazdıkları eserler (kitaplar) karışık olarak yazılmıştır.       
    Baş tarafta yer alan rakamları kullanarak hangi yazarın hangi eseri yazdığını doğru bir şekilde eşleştiriniz.
      Şair ve Yazarlar                     ESERLERİ
1) Kaşgarlı Mahmut                  ............    Kutadgu Bilig
2) Nizamülmülk                               ............    Divanı Lügatit Türk
7
NÜFUS PİRAMİTLERİ ETKİNLİĞİ (7.sınıf)

Aşağıda, Türkiye'nin 1955 ve 2000 yıllarına ait nüfus piramidi verilmiştir.
Bu piramitlerden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Nüfus piramitleri üzerinde nüfusu genç, olgun ve yaşlı nüfus olmak üzere üç gruba ayırınız.

2. Türkiye'deki genç, olgun ve yaşlı nüfus oranlarını fazladan aza doğru sıralayınız.
1955 Yılı:.........................................................

2000 Yılı:.....................................................

3. 1955 yılından 2000 yılına kadar genç nüfus oranında nasıl bir değişme olmuştur? Bu değişimlerin nedenleri nelerdir?
.........................................................................................................................................................................................

4. 1955 yılından 2000 yılına kadar olgun ve yaşlı nüfus oranında nasıl değişme olmuştur? Bu değişim ülkemizin gelişim düzeyi hakkında nasıl bir fikir verir?
8
7.Sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum 4.Ünite Test

16) Reform hareketlerinden en çok Katolik Kilisesi zarar gördü. Kilise eski gücünü kaybetti. Avrupa'da mezhep birliği bozuldu.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli kanıtıdır?
A) Coğrafi Keşiflerin yapılması
B) Kilise yöneticilerinin değişmesi
C) Rönesans hareketlerinin başlaması
D) Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezheplerin ortaya çıkması

17) Avrupa Orta Çağ'da her şeye kilisenin hakim olduğu, skolastik yani dar düşünceye sahip¬ti.
Bu durum Avrupa'da;
I. Bilimsel çalışmaların
II.  Yetiştirilen tarım ürünlerinin
III.   Okuma - yazma oranının
gibi özelliklerden hangilerinin gelişmesi¬ni engellemiştir?
A) Yalnız I   B) Yalnız II
C) I ve II   D) I ve III
9
1.Dönem / 8.SINIF İNKILAP TARİHİ 1. DÖNE...
Son İleti Gönderen karadenizli - 25 Mayıs, 2020, 15:52
8.SINIF TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1. DÖNEM LGS HAZIRLIK TESTİ

8.SINIF İNKILAP TARİHİ 1.DÖNEM LGS HAZIRLIK TESTİ


2) I. Dünya Savaşı sırasında açılan Kanal Cephesi'nde Osmanlı Devleti, Mısır'ı İngiltere'den almayı, Almanya ise İngiltere'nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmeyi amaçlamışlardır.
   Buna göre;
1.   Osmanlı Toprakları jeopolitik önemini korumaktadır.
2.   Kanal Cephesi'nde Almanya ve Osmanlı Devleti'nin çıkarları bulunmaktadır.
3.   İngiltere ile Almanya arasında sömürgecilik yarışı devam etmektedir.
   yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) 1 ve 2      
B) 2 ve 3
C) Yalnız 3   
D) 1, 2 ve 3
10
Orta Asya İlk Türk Devletleri Kavram Bulmaca

Aşağıda verilen kavramları bulmaca üzerinde bulunuz.

Hun   Tonyukuk   Uygur
Bumin   Göktürkler   Uygur
Teoman  Mete  Çin seddi
veraset  Yug  balbal
Ötüken  Kavimler  Ipek
Talas  Kut  Hatun  tigin
Ayguci  töre  Kurultay
otag  Oguzhan  ergenekon
dede korkut  saman
Sayfa1 2 3 ... 10


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf