Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com
..:: Bilgiye Atılan Adım ::..


sosyal bilgiler seti

Sosyaldeyince.com Akıllı Telefon Uygulaması Google Play Store^de yayında.


Son İletiler

Sayfa1 2 3 ... 10
1
8.Sınıf İnkılap Tarihi 1.dönem özeti

Bir Kahraman Doğuyor, Millî Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ve Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm Ünite Özeti.

ERZURUM KONGRESİ
Toplanma şekli bölgesel, kararları bakımından ulusaldır.
M.Kemal'in kongreye katılması kararların ulusal olmasını etkilemiştir.
Toplanmasında katkısı olanlar: Kazım Karabekir, Doğu Anadolu Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti, Trabzon MHC
- Milli sınırla içinde vatan bir bütündür bölünemez.
İlk kez milli sınırlardan bahsedilmiştir. Misak-ı Millinin temeli atılmıştır.
- Doğu illerinden oluşan Temsil Heyeti oluşturulacaktır.
Sadece Doğu illerini kapsayan Temsil Heyeti ilk kez oluşturulmuştur. Başkanı M.Kemal seçilmiştir.
- İstanbul Hükümeti görevini yerine getirmemeye devam ederse geçici bir hükümet kurulacaktır.
- Kuvay-ı Milliyeyi etkin, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.
Milli Egemenlikten ilk kez açıkça bahsedilmiştir.
- Manda ve Himaye kabul edilemez.
Manda ve himaye ilk kez reddedilmiştir. Tam bağımsızlık vurgusu yapılmıştır.
- Azınlıklara sosyal ve siyasi dengemizi bozacak haklar verilemez.
- Meclis-i Mebusan derhal toplanmalıdır.
Meclisi Mebusanın toplanmasından ilk kez bahsedilmiştir.
- Bölge dışına hiçbir şekilde göç edilme ...
2
5.Sınıf Birey ve Toplum Ünitesi Doğru Yanlış Etkinliği

29. (      ) Aile komşulardan oluşan bir gruptur.
30. (      ) Devlet hiçbir ihtiyacımızı karşılamaz.
31. (      ) Okullar eğitim ihtiyacımızı karşılar.
32. (      ) Hastaneler bizim korunma ihtiyacımızı karşılar.
33. (      ) Karakollar bizim sağlık ihtiyacımızı karşılar.
34. (      ) Milli eğitim bakanlığı eğitim ile alakalıdır.
35. (      ) Benim haklarımdan biri işte çalışmaktır
36. (      ) Eğitim, güvenlik, sağlık gibi ihtiyaçlarımızı tek başımıza sağlamamız kolaydır.
37. (      ) 18 yaşına kadar her insan çocuktur.
38. (      ) Eğitim, zorunlu ihtiyaçtır.
39. (      ) Milletvekili seçimlerine katılmak çocukların temel hakkıdır.
40. (      ) Bir gruba üye olmak bireye herhangi bir hak sağlamaz.
41. (      ) Aile içinde çocuğun söz hakkı olmalıdır.
42. (      ) Üyesi olduğumuz ilk grup okuldur.
43. (      ) Dünya üzerindeki çocukların sahip olduğu haklara çocuk hakları denir
44. (      ) UNİCEF, BM tarafından kurulan bir yardım kuruluşudur.
3
Türkiye'de Görülen İklimler Çalışma Kağıdı

Yurdumuzun haritasına göre aşağıdaki iklim çeşitlerini uygun renge boyayınız.
-   Karadeniz İklimi, Yeşil
-   Akdeniz İklimi, Kırmızı
-   Karasal iklimi, Sarı'
Rengine boyayınız.

Aşağıdaki cümleleri uygun İklim tipleriyle tamamlayınız.
1)   ................................  İkliminde, Yazlar sıcak ve Burak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir.
2)   ................................... İkliminde yazlar serin, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Her mevsim yağmur yağar.
3)   ...................................  ikliminde kışlar soğuk, uzun ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kuraktır. Yağmur ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yağar.

Aşağıdaki iklim çeşitlerini ilgili anlatımla eşleştiriniz.
-Karadeniz İklimi   -Akdeniz İklimi    -Karasal iklimi
Doğal bitki örtüsü "MAKİ"dir. Makileri kısa boylu ağaçlar ve çalılar oluşturur. (Zeytin Ağacı, Zakkum, Yaban Mersini....)
Doğal bitki örtüsü "ORMAN"dır. Ülkemiz ormanlarının %25'i bu bölgemizdedir.
Doğal bitki örtüsü "BOZKIR"dır. Bozkırlar yağış mevsiminde yeşeren yazın ise sararan otlardır.
4
5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM GENEL TEKRAR TEST SORULARI (İlk 3 Ünite)

10: Aşağıda eşleştirilen tarihi eser (mekan) ve bulunduğu şehirlerden hangisi yanlıştır?
A)   Selimiye Camii- İstanbul
B)   Çatalhöyük Antik Kenti- Konya
C)   Sümela Manastırı- Trabzon
D)   Safranbolu Evleri- Karabük

11: Aşağıda eşleştirilen halk oyunları veyörelerinden hangisi yanlıştır?
A)   Zeybek- Ege
B)   Horon- Karadeniz
C)   Halay- G.Doğu Anadolu
D)   Çayda Çıra- Malatya

12: Bayramlar Milli, Dini ve Mevsimlik diye üç kısma ayrılır.
Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir bayram türüdür?
A)   30 Ağustos Zafer Bayramı
B)   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C)   Ramazan Bayramı
D)   29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
5
Bunları Biliyor Musunuz? / Ön Yargı Nedir?
Son İleti Gönderen sosyalci - 18 Ocak, 2020, 12:08
Ön Yargı Nedir?

Ön yargı, bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmış olma durumudur.
Önyargının iki temel öğesi vardır:
• Bir kişi ya da gruba karşı olumsuz bir fikir sahibi olmak
• İnsanları tanımadan onları bir grubun üyesi olarak değerlendirmek ve kalıp yargılara sahip olmak Önyargının sebepleri:
•  Karşımızdaki kişiyi yeterince tanımamak,
• Farklılıklara saygılı olmamak,
Empati kurmamak,

Önyargının çeşitleri:
• Cinsiyet, ırk, din, millet ya da sosyo-ekonomik durumdan kaynaklanan önyargılar.
Önyargının sonuçları:
• Arkadaşlık ilişkilerinde bozulma, toplumda ayrışma, toplumsal çatışma,
Önyargıların Temel Özelikleri
• İnsanları sınıflandırır. Zenci, Çinli gibi...
• Basmakalıp yargılar oluşturur. Zencilerin kirli oldukları gibi...
• insanlar arasında sosyal uzaklık ortaya çıkarır. (Komşu olmak istememe, aynı ortamda bulunmak istememe gibi...)
• İnsanlarda aşağılık duygusu oluşturur.
• İnsanlar arasında düşmanlık duygularına neden olur.
Ayrımcılık, bir gruba veya grubun üyelerine karşı önyargılardan beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir.
Kalıp yargılar, belirli bir nesneye ya da gruba ilişkin bilgi eksikliklerimizi dolduran, böylece onlar hakkında karar vermeyi kolaylaştıran, önceden oluşturulmuş bir takım izlenimler ve düşüncelerdir.
Örnek:Her sarışın turistin Alman olduğunu, bütün Japonların çalışkan olduğunu,

Önyargılar ve Kalıp Yargıların Toplumsal Etkileri:
• Önyargılar ve kalıp yargılar toplumsal açıdan olumsuz etkiler bırakırlar. Bu da toplumsal yaşamda ayrışmalara neden olur.
Ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalmasını istiyorsak toplumsal temas artırılmalıdır, insanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirilmelidir.
• Bazı insanların doğuştan engeli ya da sonradan bir kaza sonucu engeli olabilir. Bu insanları da olduğu gibi kabul etmeli ve onların da toplumun bir bireyi olduğunu bilerek ona göre davranmalıyız.
Empati: Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır.
6
1.Dönem / 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER BURSLU...
Son İleti Gönderen berrak - 17 Ocak, 2020, 15:37
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER BURSLULUK SINAVI 1.DÖNEM DENEME TESTİ VE CEVAPLARI

13.  Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?
          A) Ilıman iklim özellikleri                                           
          B) Güneş ışınlarının geliş açısı
          C) Yer şekillerinin sadeliği                                           
          D) Yeraltı kaynaklarının dağılışı

 14.  Türkiye'de bazı yerlerde nüfus yıl içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak artar veya azalır.
          Aşağıdaki yerlerden hangisinde bu hareketlilik en azdır?
          A) Kapadokya                                B) Adana     
          C) Muğla                                        D) Erzurum

 15.  Coğrafi Keşifler'in aşağıdaki sonuçlarından hangisi, Osmanlıların yapılan keşiflerden olumsuz  yönde etkilenmesine neden olmuştur?
          A) Hıristiyanlığın farklı bölgelerde yayılması
          B) Ticaret yollarının yön değiştirmesi
          C) Avrupalıların yeni bitki türlerini öğrenmeleri
          D) Avrupa'dan Amerika kıta sına göç yaşanması
7
8.SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1.DÖNEM ÜNİTE TEKRAR TESTİ

48‐ " Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barış bozma alışkanlığım yoktur ancak antlaşmaya dayanan hakkımızın isteyicisiyim. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden milletime söz verdim: Hatay'ı alacağım! Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam, yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim, yenilemem; yenilirsem bir dakika yaşayamam."
Verilen metinden Atatürk'ün hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?
A)   Gerçekçilik
B)   Mantıklılık
C)   Vatansever
D)   İleri görüşlülük

49‐ " Avrupa'nın savaş sonrasındaki tarihi liderlerini başarılarına göre sıraya koyan eksiksiz bir liste oluştursaydık asker, yaratıcı, reformcu, modern Türkiye'nin kurucusu Cumhurbaşkanı Kemal Atatürk bu listenin en başlarında yer alırdı. Ölümü dünya barışı için gerçek bir kayıp oldu."   (Los Angeles Times, ABD, 11 Kasım 1938)
Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliği ön plana çıkmaktadır?

A)   Gerçekçilik
B)   Sorumluluk sahibi
C)   Çok yönlülük
D)   İleri görüşlü
8
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM 8.SINIF KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ

8.SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTİ

1- Doğu Cephesinde Ermenilere karşı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki 15. Kolordu mücadele etti. Türk ordusunun elde ettiği zaferden sonra Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalandı.
Gümrü Antlaşması;
1.TBMM'nin ilk siyasi başarısıdır.
2.TBMM'nin Ermenistan tarafından tanınmasını sağlamıştır.
3.Halkın TBMM'ye olan güvenini arttırmıştır. Yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız 1      B) 1 ve 2   
C) 2 ve 3      D) 1, 2 ve 3

Birinci İnönü Savaşının Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanması üzerine İtilaf Devletleri İngiltere'nin başkenti Londra'da bir konferans topladılar. Bu konferansa Türk tarafı olarak hem Osmanlı Hükümetini hem de TBMM Hükümetini davet ettiler.
2-İtilaf Devletleri, böyle davranarak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
A)İki hükümet arasında çıkabilecek bir anlaşmazlıktan yararlanmak
B)Osmanlı toprak bütünlüğünü korumak
C)Yeni işgaller yapacaklarını Türklere duyurmak
D)Milli Mücadelenin haklılığını kabul etmek
9
6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 2. ÜNİTE GENEL DEĞERLENDİRME SORULARI

15 test sorusu.

2.Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devleti değildir?
a)Gazneliler         b)Karahanlılar
c)Selçuklular         d)Köktürkler

Türkler, Orta Asya'da;
-At, koyun ve sığır gibi hayvanları evcilleştirmişlerdir.
-Kilim, at koşumu, kılıç gibi taşınabilir eşyalar yapmışlardır.
-Halı, kilim, kürk ve deri ticareti yapmışlardır.
-Çadırlarda yaşamışlardır.
3.Verilenlere göre Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Türkler, göçebe yaşam biçimini benimsemişlerdir.
B)Orta Asya, soğuk bir iklime sahiptir.
C)Türkler, ticaret sayesinde zenginleşmişlerdir.
D)Dünya'nın en güçlü devletini kurmuşlardır.

Öğretmen, derste Orhun Kitabelerini anlatırken, Göktürk Alfabesi ile yazıldığını, Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına dikildiklerini ve Türklerin yönetim anlayışı, gelenek ve görenekleri ile vatan sevgisi konularına yer verildiğini söylemiştir.
4.Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Yazıyı kullanan ilk millet Türklerdir.
B)Türkler, asker millet anlayışıyla hareket etmiştir.
C)Orhun Kitabeleri, Türk tarih ve kültürü hakkında bilgiler vermektedir.
D)Orhun Kitabeleri Çin tarihi açısından önemlidir.
10
5.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem Konu Tekrar Bulmacası

1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989 tarihinde kabul ettiği sözleşmenin adıdır?
3. İnsanların ortak bir amaç için bir araya gelmeleriyle oluşan birlikteliğe verilen addır?
6. Her mevsim yağışlı, bitki örtüsü orman olan iklimin adıdır?
10. Hem grup hem de kuruma örnek olan kavram nedir?
12. Halk oyunlarımızdan Zeybek oyunun oynandığı bölgenin adıdır?

YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ve sonucunun olmasına verilen addır?
2. Yeryüzünün tamamını veya bir kısmının belli oranda küçültülerek bir düzlem üzerine aktarılmasına verilen addır?
4. Bir yerde uzun yıllar boyunca gözlenen hava olaylarına verilen addır?
5. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun kısa adı nedir?
7. Doğal güzelliklerimizden Peribacalarının bulunduğu şehrin adıdır?
8. Herhangi bir yerin dağlarını, ovalarını, platolarını, akarsularını gösteren haritalara verilen addır?
Sayfa1 2 3 ... 10


Özetler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf . . : : : . . Etkinlikler 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf
Sunular 5.Sınıf - 6.Sınıf - 7.Sınıf - 8.Sınıf