Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri => 8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Testleri => Konuyu başlatan: aydan - 30 Nisan, 2020, 13:20

Başlık: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Konu Tekrar Soruları
Gönderen: aydan - 30 Nisan, 2020, 13:20
Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Konu Tekrar Soruları

2 - Hangisi hukuk alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?
A)  Eğitim ve öğretimde birliğin sağlanması
B)  Anayasanın kabulü
C)  Yeni Türk Medeni Kanununun kabulü
D)  Türk Ceza Kanununun uygulamaya konulması.

3 - Aşağıda Atatürk inkılaplarının bazı özellikleri verilmiştir.
        I. Devletin ekonomiyi desteklemesi.
       II.  Halkın yönetime katılması.
     III.  Halk arasında ayırım kabul edilmemesi.
     IV. Kişilerin din ve vicdan hürriyetinin sağlanması.
Bu özelliklerden hangileri Atatürk'ün cumhuriyetçilik ve laiklik ilkeleri ile ilgilidir?
A)  I - III          B)  II - III   
C)  II - IV          D)  III - IV