Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 7.Sınıf => 7.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi => Konuyu başlatan: Asyalı - 29 Mart, 2020, 15:19

Başlık: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Çalışma Soruları
Gönderen: Asyalı - 29 Mart, 2020, 15:19
Osmanlı Devlet'nin Kuruluşu Çalışma Soruları

A) Aşağıdaki yargıların başına Doğru ise "D" yanlış ise "Y" koyunuz.
Osman Bey, Köse dağ Savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflaması üzerine bağımsızlığını ilan etti.
Balkanlarda siyasi birliğin olmaması Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesini ve kalıcı olmasına ortam sağladı.
Osmanlı Devleti, adını kurucusu Osman Bey'den almıştır.
Osmanlı devletinde merkezi otorite zayıftır.
Ertuğrul Gazi önerliğinde Anadolu'ya gelen Kayı Boyu bir uç beyliği olarak Erzurum'da kurulmuştur.
Anadolu'da siyasi birliğin olmaması Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda ilerlemesini ve kalıcı olmasına ortam sağladı.
Fetih hareketlerinin batıya yönelmesiyle Osmanlı'nın nüfus yapısında değişiklik olmuştur.
Bursa, ilk Osmanlı padişahı Osman Bey tarafından fethedilmiştir.
13.yüzyılın sonlarında Anadolu toprakları, kısmen İlhanlı Moğollarının egemenliği altındaydı.

Osmanlı tarihinde, Yıldırım Bayezid'in Timur'a 1402'de yenilip esir düşmesinden, Çelebi Mehmed'in bütün kardeşlerini bertaraf edip tek başına Osmanlı tahtına çıktığı 1413 yılına kadar süren döneme, 'Fetret Devri' adı verilir. Bu döneme 'Fasıla-i Saltanat', yani 'Saltanat arası' da denilir.
B) Buna göre Fetret Devri ile ilgili yargıların başına Doğru ise "D" yanlış ise "Y" koyunuz.