Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Videoları => Videolar => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 26 Nisan, 2014, 22:41

Başlık: Divan-ı Hümayun
Gönderen: Sosyaldeyince - 26 Nisan, 2014, 22:41

Divan-ı Hümayun

Osmanlı’da devlet işlerinin görüşülüp kara bağlandığı yere Divan-ı Hümayun denirdi. Divan’a padişah olmadığı zaman sadrazam başkanlık ederdi. Vezirler, kazasker, defterdar, nişancı ve daha sonraları kaptan-ı derya ve şeyhülislam divan üyeleri olmuşlardır. Devlet işleri haricinde divanda kazasker tarafından önemli davalara bakılırdı.

* Padişah:Ülkeyi yöneten, halkın refah, huzuru ve güvenliğinden sorumlu kişi.
Divan-ı Hümayun (Divan) : Devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer.  Divan üyeleri;
* Vezirazam (sadrazam): Padişahtan sonra gelen yetkili kişi. Padişah olmadığı zaman orduya komutanlık eder, Divan’a başkanlık eder, padişahın tuğrasını (mührünü) taşırdı. Günümüzdeki başbakandır.
* Defterdar: Mali işleri yürüten gelir ve giderleri denetleyen hazineden sorumlu kişi. Bugünkü maliye bakanıdır.
* Nişancı: Gelir ve giderleri deftere kaydeden, yazı işlerini yürüten, anlaşmalara, belgelere padişahın tuğrasını çeken kişi. Bugünkü dış işleri bakanıdır.               
* Kazasker: Mahkeme kararları hakkında son sözü söyleyen kişi. Bazı memurları atama görevi ona aitti.
* Şeyhülislam ve Kaptan-ı Derya yükselme devrinde divan üyesi olmuşlardır.
* Şeyhülislam : Dini bir konuda fetva verip görüşlerini açıklama görevi şeyhülislama aittir.
* Kaptan-ı Derya: Donanmanın (deniz gücünün) başındaki kişiye Kaptan-ı Derya denir.

- Ferman: Padişahın emir ve yasaklarının duyurulduğu belge.