Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 7.Sınıf => 7.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi => Konuyu başlatan: aydan - 07 Mart, 2020, 14:26

Başlık: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTESİ TARAMA SINAVI
Gönderen: aydan - 07 Mart, 2020, 14:26
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTESİ TARAMA SINAVI

1-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE YANDAKİ KUTUDA BULUNAN UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ.
II.Mahmut -E vliya Çelebi - İngiltere - Enderun Mektebi - Nizam-ı Cedit

1-İlk resmi Osmanlı gazetesi olan Takvim-i  Vekayi............................................................
  döneminde çıkarılmıştır.
2-  III.Selim dönemi yeniliklerine.............................................................ıslahatları
                                           denmiştir.
3-  "Seyahatname" eserinin yazarı ...............................................................'dir.
4-Osmanlı'da devlet adamı yetiştirmek amacıyla sarayın iç kısmında açılan eğitim kurumu..............................................................'dir.
5- Sanayi Devrimi ilk olarak .........................................................'de başlamıştır.

2)Aşağıdaki yeniliklerden  hangisi III. Selim döneminde gerçekleşmiştir?
     a)Nizam-ı cedit ordusunun kurulması
     b)Yeniçeri Ocağının kaldırılması
     c)Matbanın Osmanlı Devletine getirilmesi
     d)Osmanlı resmi gazetesi  Takvim-i Vakayi'nin yayınlanması
3)II. Mahmut döneminde     
      - Divan-ı humayun kaldırıldı
      -Sadrazamlık makamı Başbakanlık olarak değiştirildi
   Bu düzenlemeler ,Osmanlı Devletinde aşağıdaki   alanlardan hangisinde yapılan yeniliklere örnek oluşturur.
   a)Merkezi yönetimde                 c)Sosyal Ekonomik yaşamda
   b)Hukuk sisteminde                   d)Temel Hak ve özgürlükte