Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Videoları => Videolar => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 26 Nisan, 2014, 22:11

Başlık: Osmanlı Devleti, Padişahlar
Gönderen: Sosyaldeyince - 26 Nisan, 2014, 22:11


01-Osman Gazi
02- Orhan Gazi
03- I.Murat
04- Yıldırım Bayezit
05- Çelebi Mehmet
06- İkinci Murat
07- (Fatih) 2.Mehmet
08- İkinci Bayezit
09- Yavuz Selim
10- Kanuni Süleyman
11- İkinci Selim
12- Üçüncü Murat
13- Üçüncü Mehmet
14- Birinci Ahmet
15- Birinci Mustafa
16- İkinci Osman
17- Dördüncü Murat
18- Sultan İbrahim
19- IV. Mehmet
20- İkinci Süleyman
21- İkinci Ahmet
22- İkinci Mustafa
23- Üçüncü Ahmet
24- Birinci Mahmut
25- Üçüncü Osman
26- Üçüncü Mustafa
27- I. Abdülhamit
28- Üçüncü Selim
29- IV.Mustafa
30- İkinci Mahmut
31- Birinci Abdülmecit
32- Abdülaziz
33- Beşinci Murat
34- İkinci Abdülhamit
35- Mehmet Reşat
36- M.Vahdeddin

padişahlar
OSMANLI PADİŞAHLARI
36 Padişah Hakkında Bilgi

Osmanlı Padişahları
Padişah: Ülkeyi yöneten, halkın refah, huzuru ve güvenliğinden sorumlu kişi. Osmanlı tarihinde 36 padişah görev almıştır. Osman Bey döneminde başlayan Osmanlı saltanatı son padişah Vahdeddin ile son bulmuştur. 600 yıl ayakta kalmayı başaran Osmanlı Devleti bir zamanlar 3 kıtaya birden yayılmış, dünyanın önemli ordularını dize getirmiş, haçlı ordularıyla yıllarca başarıyla savaşmış önemli bir devletti.
  Padişah unvanı, ilk devir Osmanlı tarihlerinde Osman Bey ve Orhan Bey için kullanıldığı görülür. Ancak bu devirde Kastamonu ve Karaman beyleri için de padişah unvanı kullanılmıştır.
Osmanlı hükümdarları, Orhan Gazi'den itibaren, İslam bir niteliği olan "sultan" unvanını da kullanmışlardır. Selçuklularda bir ananeyi devam ettiren ve devletin temelini kuran gazilere izafeten de "sultanü'l- guzal ve'l- mücahidin" (Mücahidlerin ve gazilerin sultani) lakabını erken devirde isimleriyle beraber zikretmişlerdir. Bundan başka her hükümdar gazi olarak anılmıştır.

14. yüzyıl ve 15. yüzyıllarda Osmanlılar için daha çok en büyük hükümdar manasında "Hüdavendigar" kullanıldı. I. Murad'ın unvanlarından olan Hüdavendigar, Osmanlıların Anadolu'daki diğer beyler üzerinde hakimiyet kurmaya başlamalarının bir işareti olarak kabul edilir.
Osmanlı padişahlarına diğer imparatorlarda bulunan bazı fevkalade özellikler verilmemiştir. Padişah, ne Japon imparatoru gibi Güneşin oğlu, ne de Firavun gibi tanrı idi, sadece Allahü tealanin aciz bir kulu idi. Cuma namazlarından sonra padişaha "Gururlanma padişahım, senden büyük Allah var!" diye bağıran halk, ona aciz bir kul olduğunu hatırlatırdı. Tarih kitaplarında ve teşkilatla ilgili eserlerde, Padişahlığın Allahü tarafından verilen mesuliyeti büyük bir vazife olduğu belirtilirdi. Bu emanetin, ahaliye iyi muamele, orduya bakim, memleketin muhafazası ve Din-i İslam'a hizmetle korunacağı yazılıdır.
Altı yüz seneden fazla Türkler'in ve Müslümanların lideri durumunda olan padişahlık müessesesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla kaldırılmıştır. 23 Nisan 1920'de padişahın yetkilerinin, Büyük Millet Meclisine devredildiği ilan edilmiş, 30 Ekim 1922 ve 2 Kasım 1922 tarihli Büyük Millet Meclisi kararları ile de padişahlık tamamen kaldırılarak, sadece halifelik Osmanlı ailesinde kalmıştır. 3 Mart 1924 tarihinde "Hilafetin kaldırılması ve Hanedan-i Osmani'nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarılmasına dair kanun" ile de halifelik kaldırılarak, Osmanlı hanedanına mensup bütün aile fertleri yurt dışına çıkarılmıştır.