Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri => 8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Testleri => Konuyu başlatan: eymenadana - 20 Şubat, 2020, 11:54

Başlık: İLKELER TARAMA TESTİ
Gönderen: eymenadana - 20 Şubat, 2020, 11:54
İLKELER TARAMA TESTİ

3.   Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini    yitirmeye başlamıştır?
   A)   Milliyetçilik      C)   Devletçilik      
   B)   Lâiklik         D)   İnkılâpçılık

4.   I.   İstiklâl marşı'nın kabûl edilmesi
   II.   Türk Dil Kurumu'nun açılması
   III.   Türk Târih Kurumu'nun açılması
   IV. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin açılması
   Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle    doğrudan ilgilidir?
   A)   Lâiklik         B)   Cumhuriyetçilik         
   C)   Halkçılık      D)   Milliyetçilik

5.   Cumhuriyet Dönemi'nin ilk anayasası olan 1924 Anayasası'nda    "Devletin dini İslâm'dır" hükmü de yer almıştır.
   Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu hükmün anayasaya    konulmasının sebeplerinden biri olamaz?
   A)   Lâik düzene geçişi, tepki yaratmadan aşama aşama gerçekleştirmek
   B)   Cumhuriyet yönetimi aleyhindeki propagandaları etkisiz kılmak
   C)   Halifelik kurumunun kaldırılmasının olumsuz etkilerinden kurtulmak
   D)   Eski yönetimin devamı olduğunu göstermek