Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri => 8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Testleri => Konuyu başlatan: hekimoğlu - 03 Şubat, 2020, 18:23

Başlık: 8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye 4.Ünite Testi
Gönderen: hekimoğlu - 03 Şubat, 2020, 18:23
8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Ünitesi Test Soruları

"Medeniyim diyen Türkiye'nin gerçekten medeni olan halkı, baştan aşağıya dış görünümü ile dahi, medeni ve olgun insanlar olduklarını fiilen göstermeye mecburdur." (K. Atatürk)
1.   Aşağıdakilerden hangisi bu görüşü destekler niteliktedir?
A)   Soyadı Kanunu
B)   Medeni Kanun
C)   Kılık Kıyafet İnkılabı
D)   Tevhid-i Tedrisat Kanunu


Tekke ve zaviyeler, Anadolunun Türkleşmesinde önemli görevler üstlenmiş bir kültür merkezi durumundaydı. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde bu özelliklerinin dışına çıkmış, muskacı, falcı ve büyücülerin toplandığı yerler haline gelmiştir. Ayrıca, devlet işlerine de
müdahale etmeye çalışmışlardır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra yapılan inkılaplara karşı da olumsuz tutum sergilemişlerdir.
2.   Verilen metinde aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgiler yer almaktadır?
A)   Tekke ve zaviyelerin tarihi önemi
B)   Tekke ve zaviyelerin kapatılma nedenleri
C)   Tekke ve zaviyelerin kuruluş amaçları
D)   Tekke ve zaviyelerin bulunduğu bölgeler