Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 7.Sınıf => 7.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi => Konuyu başlatan: büyükadam - 04 Aralık, 2019, 16:20

Başlık: Büyüyen ve Gelişen Osmanlı Çalışma Soruları
Gönderen: büyükadam - 04 Aralık, 2019, 16:20
7.SINIF KÜLTÜR VE MİRAS ÜNİTESİ
Büyüyen ve Gelişen Osmanlı Çalışma Soruları


A) Aşağıda Osmanlı Devleti'nde yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki
gelişmelerin bazıları verilmiştir. Bu gelişmelerin hangi alan ya da alanlarla ilgili olduğunu
örnekteki gibi yazınız.
Yaşanan Gelişmeler        İlgili Olduğu Alan ya da Alanlar
İlk Türkçe eser basan matbaasının kurulması Kültürel
Tulumbacılar Ocağının kurulması
Takvîm-i Vekâyi gazetesinin çıkarılması
Posta ve Telgraf Nezaretinin kurulması
Demir yolu yapımına başlanması

B) Aşağıdaki cümlelerin başına, cümlede verilen ifadeler doğruysa "D", yanlış ise "Y" yazınız.
Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.
1. ( ) Osmanlı Devleti'nde divan teşkilatını Osman Gazi kurdu.
2. ( ) Karadeniz, Preveze Deniz Savaşı ile Türk gölü hâline gelmiştir.
3. ( ) Osmanlı Devleti, iskân politikasını uygulayarak Balkanlarda kalıcı oldu.
4. ( ) İstanbul'un fethi ile Fransa'ya giden bilim insanları Rönesans'ın başlamasında etkili oldu.