Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri => 8.Sınıf Bir Kahraman Doğuyor Testleri => Konuyu başlatan: no865 - 30 Eylül, 2019, 16:37

Başlık: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORU VE CEVAPLARI
Gönderen: no865 - 30 Eylül, 2019, 16:37
BİR KAHRAMAN DOĞUYOR TEST SORU VE CEVAPLARI

12) "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. Bilim ve fennin ' dışında yol gösterici aramak gaflettir, ca¬hilliktir, doğru yoldan sapmaktır."
Atatürk bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?
A) Sosyal bilimlerin önemini
B) Bilimsel çalışmanın önemi
C) Tarih yazımının önemini
D) Ulusal egemenliğin önemini


13) Ona "Cephane yok" dediler, "Bulunur" dedi. "Or¬du yok" dediler, "Kurulur" dedi, "Düşman çok" dediler, "Yenilir" dedi.
Yukarıdaki paragrafa göre Mustafa Ke¬mal Atatürk'ün şahsiyeti için aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A) İleri görüşlü       
B) Duygusal
C) Aceleci                  
D)Azimli ve kararlı

14) I. Okul çağ¬larında ülke so¬runları ile yakından ilgilenme
     II. Çanakkale'de as¬kerlerine gerekirse ölmelerini emretmesi
    III. İtilaf Devletle¬ri donanma¬larını görün¬ce geldikleri gibi gideceklerini söylemesi
     IV.   ?
Mustafa Kemal'in bu vatanseverlikle ilgili  faaliyetlerini  dikkate aldığımızda   IV. Numaralı alana hangisini getirirsek uygun olur?
A) Mondros'un ülkenin her an işgal altına alınmasına zemin hazırlayan maddelerine karşı çıkması
B) Öğrencilik yıllarında çeşitli bilim dallarına ilgi göstermesi
C) Selanik Askeri Rüştiyesi'nden sonra Manastır Askeri İdadisi'ne başlaması
D) Askerliğinin yanında tarihe ve matematiğe ilgi duyması