Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 6.Sınıf => 6.Sınıf Birey ve Toplum Ünitesi => Konuyu başlatan: karanfilim - 17 Eylül, 2019, 13:26

Başlık: 6.Sınıf Birey ve Toplum 1.Ünite Çalışma Kağıdı
Gönderen: karanfilim - 17 Eylül, 2019, 13:26
6.Sınıf Birey ve Toplum 1.Ünite Çalışma Kağıdı

A) Aşağıdaki verilen olay ve kavramları cümlelerdeki boşluklara uygun ekler kullanarak doldurunuz.
Sivil Toplum Kuruluşları  -  Kızılay  -  TEMA  -   Mesleki Rol  -  Vakıf - Dilekçe
UNICEF  -  İmece  -  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  -  Milli Kültür  -  Önyargı  -  Aile
S-1.  ................................................,  içinde  bulunduğumuz  ilk  grup  ve  aynı  zamanda  ilk  sosyal kurumdur ve diğer gruplara göre sürekli devam eden gruptur.
S-2.  İçinde  yer  aldığımız  meslek  grubunun  gerektirdiği  davranışlara  ve  kurallara  uygun  hareket  etmeye
....................................................... denir.
S-3.Kuşaktan   kuşağa   aktarılan ve bir   toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzına........................................... denir.
S-4. Bir kişi ya da olaya ilişkin yeterli bir bilgi edinmeden, önceden, peşin bir karara varmış olma durumuna
....................................................... denir.
S-5...................................................temeli   eski Türk devletlerindeki ........................... geleneğine dayanmaktadır.


B) Aşağıdaki verilen olaylarla açıklamalarını eşleştiriniz. Açıklamanın başındaki harfi olayın başındaki (......) işaretli yere yazınız.
AÇIKLAMA   OLAY
A- Dış dünyaya karşımızdakinin gözüyle bakmak ve kendimizi o kişinin yerine koyma   (..........) İmece
B-   Devletin   ihtiyaçları   karşılayamadığı   durumlarda,   insanların   bir   araya   gelerek oluşturduğu gönüllü kuruluşlar   (..........) Dilekçe
C- Kan hastası çocukların eğitimi ve diğer ihtiyaçlarını sağlayan vakıf   (..........) Empati
D- Erozyonla mücadele eden ve ağaçlandırma yapan vakıf   (..........) ALO 178
E- Kırsal kesimlerde ortak ya da kişisel işlerin el birliğiyle ve sırayla yapılmasına dayanan
geleneksel yardımlaşma   (..........) LÖSEV