Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 8.Sınıf => 8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Ünitesi => Konuyu başlatan: alagöz - 09 Haziran, 2019, 19:35

Başlık: 8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Bilgilerimizi Ölçelim
Gönderen: alagöz - 09 Haziran, 2019, 19:35
8.Sınıf Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Bilgilerimizi Ölçelim

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yer le re, verilen sözcüklerden uy gun olanları yazınız.
1. Millî Eğitim Bakanlığının 1925'te hazırladığı bir genelgeyle yabancı okullardaki Türkçe, tarih ve coğrafya
derslerinin .................................................. öğretmenler tarafından okutulması kararlaştırıldı.
2. Türkiye-Irak sınırı 1926'da yapılan ............................................... Antlaşması ile çizildi.
3. Balkan Antantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve ..................................... tarafından kurulmuştur.
4. Hatay sorunu Türkiye ile ................................................ arasında yaşanmıştır.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
( ) 1. Türkiye, Lozan Barış Antlaşması ile bütün uluslararası sorunlarını çözüme kavuşturmuştur.
( ) 2. Ülkemizdeki yabancı okullar faaliyetlerini Millî Eğitim Bakanlığının kontrolünde yürütmektedir.
( ) 3. Musul sorunu Türkiye'nin istediği şekilde çözümlenmiştir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. I. Sınırların güvenliğini sağlama
II. Yayılmacı politikaları önleme
III. Dünya barışına katkıda bulunma
1934'te kurulan Balkan Antantı'nın amacı yukarıdakilerden hangisini veya hangilerini gerçekleştirmektir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III