Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri => 8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Testleri => Konuyu başlatan: büyükadam - 22 Nisan, 2019, 19:44

Başlık: ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE ÇIKMIŞ SORULAR
Gönderen: büyükadam - 22 Nisan, 2019, 19:44
ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE ÇIKMIŞ SORULAR

70'den fazla test sorusu.

Çağdaşlaşma; halkın mutluluk ve varlık içinde yaşamasını sağlamak, toplumu ileriye götürmek ve içimle yaşanılan çağın gerektirdiği düşünsel ve teknik ala ı-lardaki yenilikleri gerçekleştirmektir,
Buna göre, aşağıdaki gelişmelerden hangisi çağdaşlaşmaya bir örnek olamaz?
A)   Saltanatın kaldırılması
B)   Tarımda traktörün kullanılması
C)   Takvim, saat gibi ölçülerin değiştirilmesi
D)   Ankara'nın başkent ilan edilmesi

Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen:
■ Türk dilinin okunup yazılmasını kolaylaştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin alfabesinin kabul edilmesi
* Latin harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılması
gibi çalışmaların, Türk toplumunda aşa-ğıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz?
A)   Eğitimin yaygınlaşmasına
B)   Okur-yazar oranının artmasına
C)   Çok partili yaşama geçilmesine
D)   Bilgi ve kültür düzeyinin yükselmesine