Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri => 6.Sınıf Etkin Vatandaşlık Testleri => Konuyu başlatan: rahmi76 - 19 Nisan, 2019, 18:22

Başlık: 6.Sınıf Etkin Vatandaşlık Ünitesi Konu Tekrar Testi
Gönderen: rahmi76 - 19 Nisan, 2019, 18:22
6.Sınıf Etkin Vatandaşlık Ünitesi Konu Tekrar Testi

14-   Aşağıdakilerden hangisi Demokrasinin özelliklerinden
değildir?
A)Halk kendini yönetecek kişiyi seçer B)Milletvekilleri, halk adına karar veren kişilerdir C)Hak ve özgürlükler kanunlar tarafından korunur D)İnsanlar toplantı yapıp tartışamazlar

19 -Devlet yönetiminde tek kişinin söz sahibi olduğu yönetim şekli,
-Yönetime padişah yanında halkın temsilcilerinin de katıldığı yönetim şekli.
Yukarıda bahsedilen yönetim şekilleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a- Monarşi - Teokrasi   b- Demokrasi - Meşrutiyet c- Monarşi - Oligarşi   d- Monarşi - Meşrutiyet

20- Dini kurallara göre yönetilen devletlerdeki yönetim
biçimine ne ad verilir?
A)Teokrasi   B)Oligarşi
C)Monarşi   D)Cumhuriyet

21- Bütün toplum fertlerinin birbirleri ile kurdukları ilişkileri bir düzen içerisinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ve tehlikelerden koruyan otoriteli düzene devlet denmiştir.
Buna göre, devletin oluşturulma gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)   Toplum ilişkilerini düzenlemek
B)   Ülke sınırlarını genişletmek
C)   Fertlerin uyacakları kuralları belirlemek
D)   Toplumun genel ihtiyaçlarını karşılamak