Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8.Sınıf Yazılıları => 2. Dönem 1. Yazılıları => Konuyu başlatan: musayurtlu - 17 Nisan, 2019, 18:30

Başlık: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ 2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI (25 Soruluk test)
Gönderen: musayurtlu - 17 Nisan, 2019, 18:30
8.SINIF İNKILAP TARİHİ 2.DÖNEM 1.SINAV SORULARI (25 Soruluk test)

10)Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen;
• Türk dilinin okunup yazılmasını kolay¬laştırmak için Türkçenin yapısına uygun olan Latin alfabesinin kabul edilmesi
• Yeni Türk harflerinin kabulünden sonra yeni harfleri öğretmek için Millet Mektepleri açılarak okuma yazma seferberliğinin başlatılması
gibi çalışmaların, Türk toplumunda aşa¬ğıdakilerden hangisine katkı sağladığı savunulamaz?
A) Eğitimin yaygınlaşmasına
B) Okur-yazar oranının artmasına
C) Bilgi ve kültür düzeyinin yükselmesine
D)Çok partili yaşama geçilmesine

16))3 Mart 1924'te yapılan düzenlemelerle:
    Halifelik kurumu kaldırılmış
    Din işleri(şeriye) ve Evkaf Bakanlığı kaldırılmış
    Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış
    Erkan-ı Harbiye Vekaleti kaldırılmış
Aşağıdakilerden hangisi, bu düzenlemelerle ulaşılmak istenen hedeflerden birideğildir?
A) Laik devlet düzenine geçmeyi kolaylaştırma
B) Ekonomik bağımsızlığı sağlamak
C) Orduyu siyasetten ayırma
D) Eğitimdebirliğisağlama

21)Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, egemenliğe, huzur ve refaha sahip olması, aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkılması amacıyla temel esasları Atatürk tarafından belirlenen ilkelere Atatürkçülük denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?
A) Demokratik idare sistemi                                                                     
B) İleri uygarlıkların bilim ve teknolojisinin alınması                       
C) Kişisel egemenlik hakkının tanınması
D) Milli birlik ve beraberlik için çalışılması