Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8.Sınıf Yazılıları => 2. Dönem 1. Yazılıları => Konuyu başlatan: büyükadam - 11 Nisan, 2019, 12:35

Başlık: T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI
Gönderen: büyükadam - 11 Nisan, 2019, 12:35
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI

A)   Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" koyunuz. (10p)
1.   (....) Maarif Kongresi ile eğitim ve öğretimde birlik sağlanmış ve medreseler kapatılmıştır.
2.   (....) Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları milli kültürümüzü korumak amacıyla açılmışlardır.
3.   (....) Mudanya Ateşkesi ile ekonomik bağımsızlığımız önündeki engel olan kapitülasyonlar kaldırıldı.

B)   Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerle uygun şekilde doldurunuz. (20p)
Hıyanet-i Vataniye    Halka   Siyasi   Gümrü   Jeopolitik
Tekalif-i Milliye   Milliyetçilik   Türk Medeni Kanunu   Lozan   Soyadı Kanu
1) Ziya Gökalp, Namık Kemal gibi yazarlar, Atatürk'ün ....................................... düşüncelerini etkilemişlerdir.
2)   Mustafa Kemal, ordunun ..................................... işlerden ayrı olması gerektiği için İttihat ve Terakkiden ayrıldı.
3)   Almanya I.Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin ...................................... konumundan yararlanmak istemiştir.
4)   "Milletin bağımsızlığını milletin azım ve kararı kurtaracaktır" maddesi ile kurtuluş .................... mal edilmiştir.
5)   ........................................................ Kanunu ile BMM kendi otoritesini koruma altına almak istemiştir.

1.   Osmanlı sınırları içinde Türklerle beraber farklı milletler bulunuyordu. Mustafa Kemal'in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik'te de Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi azınlıklar yaşamaktaydı. Bu nedenle dil, inanç, gelenek ve görenekler farklılık gösteriyordu. Avrupa'da yayılan fikirler şehirde kolaylıkla yayılabiliyordu.
Bu  bilgilerde  Selanik  Şehri'nin  hangi  özelliği  hakkında doğrudan bilgi verildiği s öylen emez ?
A)   Eğitim   B) Sosyal
C) Dini   D) Kültürel