Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8.Sınıf Yazılıları => 2. Dönem 1. Yazılıları => Konuyu başlatan: kahramandayı - 01 Nisan, 2019, 16:52

Başlık: 8.SINIF T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI 2019
Gönderen: kahramandayı - 01 Nisan, 2019, 16:52
8.SINIF T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI 2019

1. Aşağıdaki ifadelerin yanına doğruysa "D", yanlış ise "Y" yazınız.
a-(     ) Mustafa Kemal Harp Akademisinden mezun olunca Şam'da 5. Ordu emrine atanmıştır.
b- (      ) Kuva-yı Millîye, işgallere karşı halkın gönüllü olarak oluşturduğu silahlı birliklerdir.
c- (      ) Sakarya Meydan Savaşı, Yunanların Anadolu'daki son saldırı savaşıdır.
d- (      ) Orta Çağ'da bilimsel çalışmalar Avrupa'daki din adamları tarafından desteklenmiştir.

3. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilen aşağıdaki uygulamalardan hangisi millî iradenin ülke yönetimine eksiksiz yansımasını amaçlamaktadır?
A) Kadınlara siyasal hakların tanınması
B) Misakı İktisadi'nin kabulü ve ilanı
C) Ankara'nın başkent yapılması
D) Soyadı Kanunu'nun kabulü

4. Aşağıdakilerden hangisinin halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri olduğu söylenemez?
A) Çok partili siyasi hayata geçilmek istenmesi
B) Halifeliğin cumhuriyet yönetimi ile bağdaşmaması
C) Halifenin kendisini TBMM'nin üstünde görmesi
D) Halifeliğin inkılaplara karşı olanların güç aldığı bir merkez hâline gelmesi

5. "Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileşmeye bağlıdır."
Atatürk'ün yukarıdaki sözü onun aşağıda verilen ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik          B) Laiklik
C) Halkçılık                       D) İnkılapçılık