Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8.Sınıf Yazılıları => 2. Dönem 1. Yazılıları => Konuyu başlatan: Denizmavisi - 27 Mart, 2019, 14:21

Başlık: İNKILAP TARİHİ DERSİ 8.SINIFLAR 2018-2019 2. DÖNEM 1. SINAVI
Gönderen: Denizmavisi - 27 Mart, 2019, 14:21
İNKILAP TARİHİ DERSİ 8.SINIFLAR 2018-2019 2. DÖNEM 1. SINAVI

25 test sorusundan oluşan bir yazılıdır. İsteyen soru adedini düşürebilir.

9. I.Türk Medeni Kanunun çıkarılması
   II.Kılık kıyafetin düzenlenmesi
  III.İlköğretiminzorunlu hale getirilmesi
Yukarıdaki düzenlemelerden hangileri laiklik ilkesidoğrultusunda gerçekleştirilmiştir?
A) Yalnız I                   B) Yalnız II                        C) I ve II                    D)I, II ve III
.
10."Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve mantıki uygulamasını sağlayan hükümet şekli cumhuriyettir."
Aşağıda yapılan yeniliklerden hangisinin yukarıdakisözle bir ilişkisi bulunmamaktadır?
A- TBMM'nin açılması
B- 1921 Anayasasında  güçlerbirliğinin benimsenmesi
C- Erkanı Harbiye Vekaletinin kaldırılması
D- Halifeliğin kaldırılması

11. TBMM, 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmasına rağmen, halifeliği kaldırmamış, yeni bir halife atayarak kurumun devam etmesini sağlamıştır. Daha sonra 3 Mart 1924 tarihinde aldığı bir karar ilehalifeliği kaldırmıştır.
TBMM'nin bu şekilde hareket etmesinin nedeniaşağıdakilerden hangisi olabilir?
A- Uygun ortamın oluşması için beklemiştir.
B- Halifeliği kaldırmaya yetkisiyoktur.
C- İkisinin birden kaldırılması kanuna aykırıdır.
D-TBMM'nin halifeliği kaldırmayaniyeti yoktur.