Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8.Sınıf Yazılıları => 2. Dönem 1. Yazılıları => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 10 Mart, 2019, 16:31

Başlık: YENİ MÜFREDATA GÖRE 2018-2019 İNKILAP TARİHİ 8.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
Gönderen: Sosyaldeyince - 10 Mart, 2019, 16:31
YENİ MÜFREDATA GÖRE 2018-2019 İNKILAP TARİHİ 8.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

A- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, aşağıda karışık halde verilmiş kelimeleri kullanarak, doğru cümleler olacak şekilde doldurunuz. 2'şer puan
MEDENİ KANUN Terakkiperver Cumhuriyet Kabotaj  MİSAK-I İKTİSADİ MİSAK-I MİLLİ
• İzmir İktisat Kongresinde alınankararlara........................................................................................denilmiştir.
•Türk devletinin bütün dünya tarafından bağımsızlığını tescilleyen..................................................................anlaşmasıdır.
•..............................................Kanunu, Türk denizciliğiningelişmesini sağlamıştır.

B- Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarınbaşına (D) yanlış olanların başına (Y)harfi ile doldurunuz.(2'şer puan)
(     )Atatürk, Türk Tarihinin köklü birmedeniyet olduğunun araştırılması için Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
(     )Soyadı kanunu resmi ve toplumsal ilişkileri kolaylaştırmışkarışıklıkları önlemiştir
(     )M. Kemal KurtuluşSavaşı'na başlarken millet egemenliğine dayanan bir devlet kurmayı amaçlamıştır.

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Atatürkçülük ile bağdaşmaz?
A)Kalkınmada aklın ve bilimin rehberliğine dayanma
B)Yönetimde milleti egemen kılma
C)Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeyebırakma
D)Ülkeyi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma

4. "Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltmesi için diğer bireylerle birlikte çalışma-ya, bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya" denir.
Yukarıda verilen tanım Atatürk ilkelerinden hangisine aittir?
A)  Halkçılık         B) Milliyetçilik
C) Cumhuriyetçilik         D) İnkılapçılık