Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testleri => 8.Sınıf Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye Testleri => Konuyu başlatan: TARIKHOCAM - 23 Şubat, 2019, 18:28

Başlık: 4.ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE TEST SORULARI
Gönderen: TARIKHOCAM - 23 Şubat, 2019, 18:28
4.ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE TEST SORULARI

7-
   Çok partili hayat çalışmalarının başlatılması
   Demokratik çabalara herkesin katkıda bulunması
   Halk egemenliğinin önde tutulması

Yukarıda verilen gelişmelerin sağlanması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerinin uygulanmasını zorunlu kılar?
A) Laiklik   B) Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik   D) İnkılâpçılık

8-1933 yılında Yeni Türk devleti I. Beş Yıllık Kalkınma planını hazırlayıp, yatırımlarını devlet eliyle gerçekleştirmiştir.
Bu durumun nedeni olarak;
I.   Dışa bağımsızlığın azaltılmak istenmesi
II.   Özel sektörün yetersiz kalması
III.   Devletin özel sektörün girmediği alanlara yatırım yapma zorunluluğunun olması
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız I   B) Yalnız II
C) Yalnız III   D) I, II ve III

9- Atatürk döneminde ilk defa çok partili hayata geçmek için girişim yapılmış ve mecliste yeni partiler kurulmuştur. Bu partiler hükümeti yakından takip etmişler ve muhalefetin oluşturulmasını sağlamışlardır. Muhalefet partileri özellikle ekonomide hükümetten farklı görüşleri benimsemişlerdir.
Bu durum;
I.   Demokrasi anlayışının güçlenmesi
II.   Mecliste farklı görüşlerin temsil edilmesi
III.   Bazı inkılâpların uygulamadan kaldırılması
durumlarından hangilerine neden olmuştur?
A) Yalnız I   B)Yalnız II
C) Yalnız III   D) I ve II

10-1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun;
-   Kadınlara istediği mesleğe girme hakkının tanınması
-   Çok evliliğin yasaklanması
-   Mirasta eşitliğin sağlanması yeniliklerini getirmiştir.
Bu yenilikler Atatürk ilkelerinden daha çok hangisiyle ilgilidir?
A) Yurtta barış, dünyada barış   B) Halkçılık
C) Cumhuriyetçilik   D) Devletçilik