Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 6.Sınıf => 6.Sınıf Bilim, Teknoloji ve Toplum Ünitesi => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 15 Şubat, 2019, 18:40

Başlık: 6.Sınıf BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ünite Değerlendirme Etkinliği
Gönderen: Sosyaldeyince - 15 Şubat, 2019, 18:40
6.Sınıf BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM Ünite Değerlendirme Etkinliği

A. Aşağıda sol taraftaverilen kavramlar ve bu kavramlar hakkında sağ tarafta verilen bilgilerieşleştiriniz.

Bulaşıcı hastalık             KırışmayanKumaş
Korsan                          Patent verme yetkisi
Gps                              İnsan davranışları
Siyaset ilmi                    Atomun parçalanması
Doku ve organ nakli              CD/Kitap
Kan bağışı                             Hayat kurtarma
Nano teknoloji                          Toplumsal yardımlaşma
Türkiye PatentEnstitüsü           Oy sandığı
Psikoloji                                     Yön bulma

B.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başınaD, yanlış olanların başına Y yazınız.
( )Aşının bulunmasıyla bütünhastalıklar önlenmiştir.
( )Korsan ürünleri satın almamalı ve alanları uyarmalıyız
( )"C" işaretinin bir CD üzerine konulması telif haklarınınkorunduğunu gösterir.
( )Kan bağışı yapan kişiye "donör" denir.
( )Korsan ürünlerin ucuz olmasının biri de devlete vergiverilmemesidir.

C. Yandaki metin 1983 yılında Bilim veTeknik Dergisi'nde yayınlanmıştır.Metinde uzman kişileringelecek yüzyılda olabilecek gelişmelere yönelik
tahminlerine yer verilmiştir.
Uzmanların çeşitli alanlarda tahmin ettikleri değişimleri okuyarakyanda verilen bilgilere aşağıda verilenleri kullanarakbaşlık yazınız.
Puro biçimli elektrikli lokomotiflerin çektiği ve saatte 277,5 km hız yapan eksprestrenler ile New York'tan San
Francisco'ya (yaklaşık 4000 km) bir gün ve gecede ulaşmak mümkün olacak.

Ağızdan alman ilaçlar çok gerekmedikçe kullanılmayacak, örneğin, akciğer tedavisinde kullanılan bir ilaç, elektrik akımı iletaşınarak deriden bu organaverilecek.