Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 7.Sınıf => 7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi => Konuyu başlatan: Denizmavisi - 28 Ocak, 2019, 20:20

Başlık: 7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi Boşluk Doldurma
Gönderen: Denizmavisi - 28 Ocak, 2019, 20:20
7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi Boşluk Doldurma

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelime ve kelime gruplarından yararlanarak uygun bir şekilde tamamlayalım.
Beyin göçü   -   Nüfus artışı   -   Dış göç
Mevsimlik göçler   -   Göç   -   İş gücü göçleri
Nüfus yoğunluğu   -   Gönüllü göçler       -   İç göçler
Nüfus      -   Mübadele göçü      -   Zorunlu göçler
1- .......................................; sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısıdır.
2- Herhangi bir yerin ....................................... o yerde yaşayan toplam insan sayısının o yerin yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunur.
3- .......................................; bir ülkede belirli bir süre içinde insan sayısında meydana gelen artış
miktadır.
4- Ekonomik, toplumsal, siyasi ve doğal nedenlerden dolayı bireylerin ya da toplumların bir yerle¬şim yerinden başka bir yerleşim yerine geçici ya da kalıcı olarak gitmesine ya da yerleşmesine  .......................................  denir.
5-.......................................; ülke sınırları içerisinde yapılan göçlerdir.
6- .......................................; bireylerin ya da ailelerin daha çok tarımın ya da turizmin yoğun ol¬duğu yerlere bir süre çalışmak üzere göç etmeleridir.
7- .......................................; bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının kar¬şılıklı olarak yer değiştirmesi ile oluşan göçtür.