Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 7.Sınıf => 7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi => Konuyu başlatan: arkadaş - 14 Ocak, 2019, 12:46

Başlık: Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 7.Sınıf 3.Ünite Etkinliği
Gönderen: arkadaş - 14 Ocak, 2019, 12:46
Türkiye'de Nüfus ve Yerleşme 7.Sınıf 3.Ünite Etkinliği

1.Türkiye Haritası üzerinde işaretlenmiş yerlerin nüfus özellikleri ile ilgili tabloyucevaplayınız.
Tarımın gelişmesine bağlı olarak nüfusun yoğun olduğu yerler kaç numaralıyerlerdir?
Yeryüzü şekillerine bağlı olaraknüfusun tenha olduğu yerler kaç numaralıyerlerdir?
Yazturizmine bağlı olarak nüfusunyoğun olduğu yerler kaç numaralı yerlerdir?
Sanayinin gelişmesine bağlı olaraknüfusun yoğun olduğu yerler kaç numaralı yerlerdir?

**Verilen grafiklerle ilgili yapılan aşağıdaki yorumların doğru yada yanlışolduğunu işaretleyiniz.**
1927 yılındanüfusun yaklaşık ¾ 'ü kırsal kesimde yaşamaktadır.
1965 yılında nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşamaya başlamıştır.
2010 yılında nüfusunyaklaşık ¾'ü kentlerde yaşamaya başlamıştır.
2016 yılında nüfusun 9/10'undan fazlası kentlerde yaşamaktadır.
1927 yılında kırsal alanda yaşayanlarınçoğunluğunu kadınlar oluşturmaktadır.
Günümüze doğru kent nüfus oranı sürekliartmıştır.
Kır ve kent nüfus oranı arasındaki farkın enaz olduğu yıl,1927'dir.
Günümüzedoğru kır nüfus oranı sürekli azalmıştır.
Kır ve kent nüfus oranı arasındaki farkın en fazlaolduğu yıl,2010'dur.
Kent nüfusun artmasının nedeni,doğumoranlarındaki artıştır.