Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 7.Sınıf => 7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi => Konuyu başlatan: Asyalı - 11 Ocak, 2019, 12:03

Başlık: 7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Doğru - Yanlış Soruları
Gönderen: Asyalı - 11 Ocak, 2019, 12:03
7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Doğru - Yanlış Soruları

(        ) İnsanlar yerleşim yeri tercihinde su ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanları uygungörmeleri, doğal faktörlere örnektir.
(        ) Çatalhöyük ilk yerleşme, ilk ev mimarisi ve ilk kutsalyapılara ait özgün buluntuları ile insanlık tarihine ışık tutan bir merkezdir.
(        ) 9.500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 8.000 insanı barındırmış Çatalhöyük, Nevşehir ilimizde yer alır.
(        ) Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde insan etkisi dışında kendiliğinden ortaya çıkan özelliklere beşeri faktörler denir.
(        ) Sahip olduğu elverişli yeryüzü şekilleri, iklim şartlarıve ekonomik faaliyet çeşitliliği ile Türkiye'nin en yoğun nüfusa sahip şehri, İstanbul'dur.
(        ) Nüfusun dağılımını etkileyen faktörlerden insan etkisiyle olanlara doğal faktörler denir.
(        ) Tahıl ve bakliyat yetiştiren Çatalhöyük halkının bu faaliyeti, yerleşmeyi etkileyen beşeri etkenlere örnektir.
(        ) Çarşamba Irmağı'nın ilkbaharda taşarak Çatalhöyük'ü bir yarım adaya dönüştürmesi ve yerleşim yerinin savunulmasını kolaylaştırması doğal etkenlere örnektir.
(        ) Yeryüzü şekilleri, iklim, su kaynakları, yer altıkaynakları, bitki örtüsü, savunma imkânları;insanların yerleşim yeri tercihlerindeki beşeri etkenlerdir.
(        ) Ticaret, sanayi, madencilik, hayvancılık ve zirai faaliyetler; insanların yerleşim yeri tercihlerindekidoğal etkenlerdir.
(        ) Neolitik ( Cilalı Taş ) Dönem'de insanlaryerleşimler kurmaya başlamıştır.
(        ) Kapadokya Bölgesi'nin İpek Yolu gibi önemli ticaret yollarının güzergâhında olması, beşerietkenlere örnektir.
(        ) Deniz yollarını ve ticaretini kontrol edebilecek konumda yer alan Sicilya adası, günümüzde Fransa sınırları içinde yer alır.