Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 7.Sınıf => 7.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi => Konuyu başlatan: arkadaş - 06 Ocak, 2019, 12:39

Başlık: 7.Sınıf Kültür ve Miras Ünite Değerlendirme Soruları
Gönderen: arkadaş - 06 Ocak, 2019, 12:39
7.Sınıf Kültür ve Miras Ünite Değerlendirme Soruları

A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
(      ) Coğrafi keşiflerle birlikte Osmanlı hâkimiyetindeki ipek ve baharat yollarının önemi azalmıştır.
(      ) Rönesans hareketleriyle birlikte Avrupa'da bilim, sanat, edebiyat ve mimari alanda ilerlemeler yaşandı.
(      ) Reform hareketlerinde dini birlik sağlayan Hristiyanlar Avrupa'da Osmanlı ilerleyişini durdurdu.
(      ) Aydınlanma Çağı'nda aklın üstünlüğü ön plana çıkarak deney ve gözleme dayalı çalışmalar yapıldı.

B. Aşağıda verilen ifadeleri sorularda bırakılan boşluklara uygun şekilde dolduralım.
Kırım    -    Tanzimat Devri    -    Abdalan-ı Rum     -    Ankara Savaşı
Mohaç Meydan Savaşı     -     Gaziyane-i Rum      -    Kıbrıs    -     Lale Devri
➢ Osmanlı'da ............................................... fetih öncesi bölgeye giderek İslam'ın hoşgörüsünü anlatan dervişlerdir.
➢ Osmanlı Devleti Timur Devleti'yle yapılan ....................................................kaybedince fetret devrini yaşadı.

Osmanlı Devleti topraklarını genişletirken aynı zamanda buradaki halkı kazanmak için çaba göstermiştir. Yeni fethedilen bölgelerdeki gayrimüslim halka 'zımmi' diyerek onların haklarını güvence altına almıştır. Birçok konuda Müslümanlarla aynı haklara sahip olan zımmiler Osmanlı hâkimiyeti altında dinleri, örf ve gelenekleriyle yaşam biçimlerini rahatça sürdürebilmiştir.
2) Yukarıda bahsedilen, Osmanlı Devleti'nin uyguladığı bu sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A. İstimalet politikası      
B. Ahilik teşkilatı
C. Gaza ve cihat anlayışı      
D. Devşirme sistemi