Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 8.Sınıf => 8.Sınıf Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm Ünitesi => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 24 Aralık, 2018, 17:18

Başlık: Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm Ünite Değerlendirme Etkinliği
Gönderen: Sosyaldeyince - 24 Aralık, 2018, 17:18
Milli Bir Destan Ya İstiklal Ya Ölüm Ünite Değerlendirme Etkinliği

I. İnönü ‐ II. İnönü ‐Kütahya Eskişehir ‐ Sakarya‐ Büyük taarruz
A. Yukarıdaki savaşlar aşağıda verilen hangi bilgi ileilgilidir. Yanlarındaki boşluğa yazarak eşleştiriniz.
1. TBMM'nin Ankara'dan Kayseri'ye taşınması ve geri çekilme gündeme geldi......................
2. İlk defa taarruz ettikve düşmanı yurttan attık. .....................
3. Düzenli ordu yenildi ve Sakarya ırmağının doğusuna çekildi......................
4. Bu savaştan sonra LondraKonferans toplandı......................
5. İtalya Anadolu'dan çekilmeye başladı. .....................
6. Mudanya Ateşkes anlaşması bu savaştan sonra yapıldı......................
7. Moskova Anlaşması imzalandı......................
8. Fransa ile Ankara anlaşması yapıldı.....................

B. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlar için"D",yanlış olanlar için"Y" harfini koyunuz.
( )İtilaf devletleri arasında ilkayrılık Londra Konferansında çıkmıştır
( )Mudanya Mütarekesi'yle Doğu Trakya savaş yapmadan kurtarılmıştır
( )İstiklal Marşımız Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, Zeki Üngör tarafındanbestelenmiştir
( )Ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmekiçin Tekalifi Milliye Emirleri yayımlanmıştır.
( )Atatürk, Kurtuluş Savaşı sırasında Maarif Kongresi'ni toplayarak eğitime verdiği önemi göstermiştir
( )Düzenli Ordu, Güney Cephesi'nde Fransızlarakarşı başarılı olmuştur.
( )Yeni kurulan Düzenli Ordu'nun ilk başarısı I.İnönü Zaferi'dir.
( )I.İnönü Savaşı'nın kazanılması üzerine İtilaf DevletleriLondra Konferansı'nı toplamıştır.
( )Düzenli Ordu Kütahya ‐ Eskişehir Muharebeleri'ni kaybederek Sakarya Nehri'nindoğusuna çekilmiştir.
( )Fransızlar Ankara Antlaşmasıyla Anadolu'dan çekilmişlerdir
( )Meclis Urfa halkının Milli Mücadelede gösterdiği başarılardan dolayı "Kahraman"unvanını vermiştir
( )Kuvayi milliye birlikleri askeri disiplinden ve donanımdanyoksun olduğu için kaldırılmış ve düzenli ordu
kurulmuştur.
( )Uluslararası alanda TBMM'nin ilk siyasi başarısıLondra Konferansı'dır.
( )Tekalif‐i Milliye Emirleri, Eskişehir‐Kütahya Savaşlarının kaybedilmesinden sonra yayınlanmıştır.