Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

6.Sınıf Yazılıları => 1. Dönem 2. Yazılıları => Konuyu başlatan: horasanlı - 22 Aralık, 2018, 12:01

Başlık: SOSYAL BİLGİLER 6.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.SINAV SORULARI 2018 Aralık
Gönderen: horasanlı - 22 Aralık, 2018, 12:01
SOSYAL BİLGİLER 6.SINIFLAR 1.DÖNEM 2.SINAV SORULARI 2018 Aralık

1)   Aşağıdaki sözcükleri, aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayınız? (3x5=15p)
Mete Han  Karahanlılar  Paralel  Uygurlar   Miryokefalon
•   ..........................................İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletidir.
•   Anadolunun Türk yurdu olmasında  ................................ savaşının çok büyük katkısı olmuştur.
•   Asya Hun Devleti hükümdarı ....................... onlu ordu sistemini oluşturmuştur.
•   .........................Müslümanların 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmesidir.

1)   Aşağıdaki ifadelerin altına Doğru ise "D" Yanlış ise "Y" yazınız. (2x5=10p)
Ülkemizde Batıdandoğuya doğru gidildikçe yükseltiazalır.
Türkiye dünya üzerinde Güney Yarım kürede yer almaktadır.
Dünyayı iki yarım küreye ayıran ve sıfır derece olarak gösterilen paralele Ekvator denir.

1)   Aşağıda verilen ifadeleri doğru şekilde eşleştiriniz. (3x5=15p)

1)   Aşağıdaki tabloda islamiyetten önceki durum ile İslamiyetten Sonraki durum verilmiştir. Bunları doğru ifadelerle eşleştiriniz?(10p)
İSLAMİYETTEN ÖNCE   İSLAMİYETTEN SONRA
(1) Okuma yazma yaygın değildi.   (    ) Allah'ın birliği inancı hâkim oldu.
(2)  Kadına değer verilmezdi.   (    ) Toplumsal birlik, huzur ve güven sağlandı.
(3)  Güçlüler zayıfları ezerdi.   (    ) Adalete önem verilmeye başlandı.

5-)Türkiye'nin toprakları aşağıdaki hangi  iki kıta üzerinde yer alır?(5p)
A) Asya - Avrupa      B) Amerika - Asya
C) Asya - Afrika      D) Avrupa - Afrika