Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 7.Sınıf => 7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 18 Aralık, 2018, 19:00

Başlık: Göçlerin Sebepleri ve Nüfusun Dağılışı Çalışma Soruları
Gönderen: Sosyaldeyince - 18 Aralık, 2018, 19:00
Göçlerin Sebepleri ve Nüfusun Dağılışı Çalışma Soruları

7.Sınıf İnsanlar, Yerler ve Çevreler Ünitesi Göçlerin Sebepleri ve Nüfusun Dağılışı

Terör ‐ Savaş ‐ Toplumsal baskı ‐ Eğitim ‐ Ekonomi ‐ Doğal afet ‐ Sağlık ‐ Mübadele
A. Aşağıdaki açıklamaları okuyarak yukarıda verilen kelime ve kavramların hangisiyle ilişkili olduğunu yanındaki
boşluğa yazarak eşleştiriniz.
....................................Bulundukları yerde gerekli sağlık hizmetini alamayanlarbu hizmeti alabilecekleri
yerlere göçerler.
....................................Özellikle deprem nedeniyle bulundukları yerde yaşamak istemeyenler başka
yerlere göçerler.
....................................Bazen daha kaliteli eğitim almak ya da üniversitede okumak için başka şehirlerde
yaşamak zorunlu hâle gelebilmektedir. Eğitilmiş insanların başka ülkelerde işaramaları ya da eğitimlerini yurt dışında devam ettirmeleri ise beyin göçü olarak
adlandırılır. Bu tür göçler ülke için önemli bir kayıptır.
....................................Terör nedeniyle bulundukları yerdeyaşama imkânı kalmayan kişiler daha güvenli
yerlere göç etmek zorunda kalırlar.
....................................Bulundukları yerde can güvenliği kalmayan savaş mağdurları çoğu zaman topluca
başka ülkelere sığınmak zorunda kalmışlardır.Bunlara mülteci adı verilir. Mülteciler
beraberlerinde bir çok sorun da (beslenme,barınma, eğitim, sağlık vb.) getirirler.
....................................Kan davası, namusdavası, berdel vb.gibi toplumsal baskı oluşturangelenek ve
durumlar sonucu yaşadıkları

B.Nüfusun Dağılışını etkileyen faktörlerin numaralarını ilgili kutucuğayazınız.
-Doğal Faktörler
-Beşeri veEkonomik Faktörler
1)Tarım,
2)Bitki Örtüsü,
3)Turizm,
4)İklim,
5)Sanayileşme,
6)Su Kaynakları