Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Sunu, Slayt ve Haritaları => Haritalar => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 24 Nisan, 2014, 00:22

Başlık: Kıtalar ve Okyanuslar Haritası
Gönderen: Sosyaldeyince - 24 Nisan, 2014, 00:22
Kıtalar ve Okyanuslar Haritası


https://www.sosyaldeyince.com/harita/kitalar/kitalar.swf

Harita Bilgisi
Kıtalar ve Okyanuslar Haritası ile ilgili sayfa. Avrupa Fiziki Haritası, Avrupa Siyasi Haritası, Hun Devleti Haritası, Köktürk Devleti Haritası, İpek Yolu haritası, Osmanlı Devleti Haritaları, Kıbrıs Haritası, Türkiye İklim Haritası, Türkiye Bölgeler Haritası, Türkiye Siyasi Haritası, Türkiye İller haritası, Türkiye Fiziki haritası ve aradığınız diğer tüm haritalar bu bölümde yer almaktadır. Kıtalar Dünyamızın uzaydan çekilen resimlerine baktığımızda kara ve denizlerle kaplı olduğunu görürüz. 510 milyon km2lik Dünya yüzölçümünün 149 milyon km2 'si karalarla 361 milyon km2 si ise sularla kaplıdır. Karalar yeryüzünün %29'unu kaplarken, denizler %71'ni kaplar. Kara ve denizlerin kuzey ve güney yarımkürede kapladıkları alanlar birbirinden farklı oranlardadır. Kuzey yarımkürede ise karalar %19, denizler % 81 oranında yer kaplarlar. Yer yüzündeki %29'luk kara kütlesi 7 ayrı kıtadan oluşur. Kıta: Kendine bağlı adalarla birlikte etrafı deniz ve okyanuslarla çevrili büyük kara parçalarına denir. Bunlardan Asya, Avrupa ve Afrika'ya "Eski Dünya" karaları, sonradan keşfedilen Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika ve Okyanusya (Avustralya) ya ise "Yeni Dünya" karaları denir. Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika kıt'alarımn tamamı, Afrika'nın büyük bir bölümü ve Güney Amerika'nın bir kısmı Kuzey Yarım Kürede yer alır. Güney Yarım Kürede ise Okyanusya (Avustralya) ve Antarktika'nın tamamı, Güney Amerika ve Afrika'nın bir kısmı bulunmaktadır. Kıt'aların sıcak ve soğuk kuşakta kalan kısımlarında nüfus ve yerleşimin az, ılıman kuşakta kalan kısımlarında ise nüfus ve yerleşimin yoğun olduğu görülür. Avrupa, Asya ve özellikle Güney ve Doğu Asya ile Kuzey Amerika'da nüfus yoğundur. Güney kutbunda yer alan Antarktika buzullarla kaplıdır ve gözlem istasyonları dışında yerleşim yoktur. Afrika'nın büyük bir bölümü sıcak ve çöllerle kaplıdır. Ekvatoral kuşakta ise sıcaklık ve nemlilik, yağış fazla olduğu için nüfus azdır. Okyanus: Kıt'alar arasındaki büyük çukurlarda yer alan geniş ve derin su kütlelerine denir. Büyük (Pasifik) Qkyanusu: Yüz ölçümü en fazla olan okyanustur. Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Avustralya ve Antarktika arasında yer alır. Atlas (Atlantik) Okyanusu: Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alır. Hint Okyanusu: Asya, Afrika ve Avustralya kıtaları arasında yer alır.