Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Etkinlik ve Çalışma Kağıtları => 7.Sınıf => 7.Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi => Konuyu başlatan: TARIKHOCAM - 26 Ekim, 2018, 13:18

Başlık: 7.Sınıf 2.Ünite Kültür ve Miras Bulmaca
Gönderen: TARIKHOCAM - 26 Ekim, 2018, 13:18
7.Sınıf 2.Ünite Kültür ve Miras Bulmaca

SOLDAN SAĞA
1.Avrupalıların din adamlarının önderliğinde birleşerekHıristiyanlarca kutsal sayılan yerleri almak amacıyladüzenledikleri seferler
7.Anadolu Türk birliğini sağlamak için Osmanlı Devleti'yle enfazla mücadele eden beylik
13.Rumeli'de fethedileni toprakları Türkleştirme politikası
14.Fatih'in İstanbul'un fethi için döktürdüğü büyük toplar
16.Osmanlı Devleti'nde padişahtan sonra en yetkili kişi,bugünkübaşbakan
18.Türklere Anadolu kapılarını açan savaş
19.Malazgirt Savaşı'nda Bizans'a karşı savaşan Selçuklukomutanı
21.Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında kurulan devralınandonanması Osmanlılara büyük yarar sağlayan beylik
23.Erzurum merkez olmak üzere kurulan İlk Anadolu beyliği
24.Osmanlı Devleti'ni kuranların temelindeki boy
25.Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yaptığı ilk savaş
26.Erzincan civarında kurulan Rum ve Gürcülerle mücadele edenbeylik
28.Yıldırım Bayezit'ın Timur ile yaptığı savaş
29.Sivas'ta kurulmuş, Amasya, Tokat, Malatya ve civarına hakimolmuş, bir dönem Anadolu'nun en güçlü beyliği haline gelmişbeylik
30.Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti'nin kurucusu
31.Osmanlı Devleti'nde devlet işlerinin görüşülerek karara bağlandığı en yüksek kurul

YUKARDAN AŞAĞI
2.Ankara Savaşı'ndan sonra taht mücadeleleri ile geçen dönem
3.Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu ve divanı kuran padişah
4.Türklerle (Büyük Selçuklu Devleti) Bizans'ın yaptığı ilk savaş
5.Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş
6.Fatih döneminde alınması ile Karadeniz'in bir Türk Gölü halinegeldiği yer
8.Anadolu Selçuklularında Şehzadelere verilen ünvan
9.Anadolu Selçuklu Devleti'nde aşevi
10.Alınmasıyla ilk kez Rumeli'ye geçildi
11.Anadolu Selçuklu Devleti'nin parçalanmasına ve yıkılışınaneden olan savaş
12.Eyyubi Devleti hükümdarı Selâhaddin Eyyubi'nin Hıttin Savaşıile Haçlılardan geri aldığı yer