Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Konu Özetleri => 8.Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Özetleri => Demokratikleşme Çabaları Ünite Özeti => Konuyu başlatan: yasinanlan - 12 Ekim, 2018, 16:02

Başlık: 8.Sınıf Demokratikleşme Çabaları Ünitesi Konu Özeti
Gönderen: yasinanlan - 12 Ekim, 2018, 16:02
8.Sınıf Demokratikleşme Çabaları Ünitesi Konu Özeti

ÇOK PARTİLİ DEMOKRATİK HAYAT
Demokrasilerin düzgün işleyebilmesi için birden fazla partiye gerek vardır. Siyasi partiler demokratik hayatın ve çoğulculuk sisteminin vazgeçilmez unsurlarıdır M. Kemal Türk milleti için en uygun yönetim şeklinin çok partili sisteme dayalı cumhuriyet ve demokrasi anlayışı olduğunu biliyordu.
Çok partili demokratik rejimlerde halk, siyasi partiler aracılığıyla kendi düşüncelerini serbestçe ifade etme özgürlüğüne sahipti. Ayrıca muhalefet partileri iktidar partisini denetleme yetkisine de sahip oluyordu.
M. Kemal bu nedenle çoklu parti için çalışmaların başlanmasını istiyordu. M.Kemal çok partili hayata geçişe öncülük etmiş, ilk siyasi partiyi kurmuşlardır.
M. Kemal'in isteği ile çok partili rejim denemeleri için kurulacak partiler ülke rejimini tehdit edince çok partili rejim denemelerine bir süre ara verilecek. 1946'da Demokrat Parti kurulması ile çok partili hayat başlayacak. 1950'ya kadar Cumhuriyet Halk Fırkası iktidarda kaldı.

a) Cumhuriyet Halk Fırkası (9 Eylül 1923)
Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı döneminde "Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk" grubunu kurdu.
Bağımsızlığın kazanılmasıyla görevini tamamlayan bu grup daha sonra Atatürk'ün emriyle Halk fırkası adını aldı(9 Eylül 1923). Cumhuriyetin ilanından sonra ise ismi değiştirilerek Cumhuriyet Halk partisi oldu.
Böylece cumhuriyet tarihinin ilk siyasi partisi kurulmuş oldu. Partinin başkanı M. Kemal oldu. Partinin programı, M. Kemal'in yapmayı planladığı yenilikleri kapsıyordu. 1950 yılına kadar sürekli iktidarda kalmıştır.