Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

8.Sınıf Yazılıları => 2. Dönem 1. Yazılıları => Konuyu başlatan: Kutup Yıldızı - 13 Nisan, 2018, 18:59

Başlık: İNKILAP TARİHİ 2017-2018 8.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORU VE CEVAPLARI
Gönderen: Kutup Yıldızı - 13 Nisan, 2018, 18:59
İNKILAP TARİHİ 2017-2018 8.SINIF 2.DÖNEM 1.YAZILI SORU VE CEVAPLARI

2)  Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı'nda ............... karşı halkı örgütlemiş, Kafkas Cephesi'nde ....................... karşı savaşmıştır.

Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

a) İtalya-Rusya                          b) İtalya-Fransa
c) Rusya-İngiltere                      d) Yunanistan-Rusya


10)  Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki eğitim kurumlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a) Öğrenciler birbirlerinden farklı bilgi, kültür ve davranışlarda yetişiyorlardı.
b) Farklı türde ve farklı bakanlıklara bağlı okullar bulunuyordu.
c) Azınlıklara ve yabancılara ait çok sayıda okul eğitim veriyordu.
d) Çağın gereklerine uygun bilimsel ve akılcı eğitim veriliyordu.

11)  1934'te "ağa, bey, paşa, hacı, molla, efendi" gibi ayrıcalık ifade eden ünvanlar, kabul edilen bir kanunla kaldırılmıştır.

Bu kanun aynı yıl çıkartılan aşağıdaki hangi kanunun devamı niteliğindedir?

a) Medeni Kanun                       b) Soyadı Kanunu   
c) Şapka Kanunu                       d) Tevhid-i Tedrisat Kanunu