Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

6.Sınıf Yazılıları => Deneme ve Testler => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 03 Mayıs, 2017, 16:45

Başlık: 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Mayıs Ayı Deneme Sınavı
Gönderen: Sosyaldeyince - 03 Mayıs, 2017, 16:45
6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Mayıs Ayı Deneme Sınavı

Demokrasilerde yönetme yetkisi millete aittir. Halk yöneticilerini belli bir süre için seçimle iş başına getirir.
Yukarıda demokrasinin hangi ilkesi üzerinde durulmuştur?
A) Siyasi partiler                           B) Milli Egemenlik
C) Hukukun üstünlüğü                     D) Hürriyet ve Eşitlik

5.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?
A)Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.
B)Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.
C)Ahşap, taş, toprak gibi farklı ev tiplerinin görülmesi.
D)Çeşitli madenlerin çıkarılıyor olması

6.Tarihte Sümerler yazıyı, Fenikeliler alfabeyi, Lidyalılar ise parayı bulmuşlardır. İlkçağ'dan beri insanların yeni buluşlara yönelmesinin sebebini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?
A)İhtiyaçlarını karşılama çabasıyla
B)Özgün kültür yaratma düşüncesiyle
C)Bilimsel alanda ilerlemek istemeleriyle
D)Diğer toplumları etkileme düşüncesiyle

17. Türkiye’nin toprakları aşağıdaki hangi iki kıta üzerinde yer alır?
A) Asya–Afrika            B) Asya – Avrupa
C) K. Amerika – Asya       D) Avrupa – Afrika