Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Eğitim Haberleri => Eğitim Haberleri => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 26 Aralık 2016, 09:44

Başlık: MEBBİS personel verileri güncellenecek
Gönderen: Sosyaldeyince - 26 Aralık 2016, 09:44
MEBBİS personel verileri güncellenecek
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili 16833931 -903.99-E. 14022008 Sayılı yazısı;

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : 14/12/2015 tarih ve 16833931-903.99-E. 12863367 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere merkez ve taşra teşkilatı birimleri, çalışma alanları ile ilgili iş ve işlemleri kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde MEBBİS Personel Yönetim Bilgi Modülleri kapsamındaki alt modülleri kullanarak sürdürmekledir.
MEBBİS e-Personel Modülü durum raporları ekranı altında "İl/İlçe/Kurum Hatalı ve Eksik Kayıt Durumu" raporu oluşturulmuştur. Bu kapsamda; Genel Müdürlüğünüzde/İlinizde görev yapan personelin kayıtları ile ilgili hatalı ve eksik verileri içeren raporların sisteme eklendiği ilgi yazımızla bildirilmiş ve gerekli güncellemelerin yapılması istenilmiştir. Yapıları kontrollerde ilgili raporlarda halen eksik ve hatalı veriler bulunduğu tespit edilmektedir.
Genel Müdürlüğünüzde/ilinizde görev yapan tüm personele, MEBBİS kişisel bilgiler modülünde bilgilerinin kontrol edilerek/ettirilerek eksik ve hatalı kayıtların güncellenmesinin sağlanması konusunda gerekli duyurunun yapılması ve "İl/ İlçe/ Kurum Hatalı ve Eksik Kayıt Durumu" raporlarının da düzenli kontrolünün sağlanarak hatalı ve eksik verilerin güncellenmesi, tüm bilgilerin tam ve doğru olarak sistemde yer alması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini arz ve rica ederim.
Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür