Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

7.Sınıf Yazılıları => Deneme ve Testler => Konuyu başlatan: sosyalci - 23 Aralık, 2016, 16:23

Başlık: Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Tarihi Konu Tarama Testi
Gönderen: sosyalci - 23 Aralık, 2016, 16:23
Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Tarihi Konu Tarama Testi
Test sorularının cevapları vardır. Zor bir test. Kendine güvenen cevaplasın.  pis.png

9 .Kıbrıs Adasının fethedilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerinin ortasında bulunması   
B)Kıbrıs'ı elinde bulunduran Venediklilerin Osmanlı'ya karşı ittifaklarda yer alması
C)Kıbrıs'ta bulunan korsanların Osmanlı ticaret gemilerine zarar vermesi
D)Kıbrıs Adasının zengin yer altı kaynaklarına sahip olması

10. Türkler, Anadolu'yu yurt edinmek amacıyla uzun bir mücadele vermek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu mücadeleler sonucunda Bizans mağlup edilerek Anadolu topraklarının büyük bir kısmı Türklerin eline geçmiştir.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu kesin olarak ortaya koymuştur?
A)Kösedağ                                            B)Talas       C)Dandanakan                                      D)Miryokefalon

11.Malazgirt Savaşından sonra Anadolu'ya gelen Türk komutanları Anadolu'da ilk Türk devletlerini kurmuşlardır.
Bu devletlerin Türk Tarihi'ne yaptıkları en önemli katkı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Anadolu'nun Türkleşmesini sağladılar           
B)Bizans'ı ortadan kaldırdılar
C)Haçlılarla Mücadele ettiler                       
D)Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdular

12.Haçlı Seferlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A)Müslümanlardan öğrenilen buluşlar Avrupa'ya götürüldü.   B)Kralların etkinlikleri ve otoriteleri azaldı.
C)Avrupa'da din adamlarına duyulan güven azaldı.                 D)Doğu-Batı ticareti hız kazandı ve canlanmaya başladı.