Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Zeka Oyunları => Zeka Oyunları => Konuyu başlatan: sosyalci - 21 Eylül, 2016, 18:15

Başlık: Zeka Oyunları Dersi Öğretim Programı
Gönderen: sosyalci - 21 Eylül, 2016, 18:15
Zeka Oyunları Dersi Öğretim Programı
5,6, 7 ve 8. SINIFLAR
Zekâ Oyunları Eğitiminin Genel Amacı
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde, Zekâ oyunları dersinde
öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün
stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ
oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve
problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Zekâ oyunları dersi öğrencilerin
problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları
oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve
çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma
kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır.Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup
çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve başarısızlık halinde
yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma tutum ve davranışlarını geliştireceklerdir.