Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Bilgi Bankası => Bilgi Kutusu => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 29 Nisan 2016, 14:42

Başlık: Türklerde Atın Önemi
Gönderen: Sosyaldeyince - 29 Nisan 2016, 14:42
Türklerde Atın Önemi
Orta Asya Türk Devletlerinde At
Türkler Orta Asya'da geniş bozkırların yer aldığı coğrafi bölgelerde yaşamışlar, burada göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Bu yaşam, Türkler için atı vazgeçilmez kılmıştır. Attan, sadece bir ulaşım aracı olarak değil, hayvan sürülerinin otlatılmasında, beslenmede ve savaşlarda yararlanmışlardır. Türklerin günlük yaşamı âdeta at sırtında geçmiştir.
Türklerde Atın Önemi

Türkler, yalnız Asya’da binici bir millet olarak tanınmış değildir. Onlar milattan 2000 yıl öncesinden itibaren fethettikleri her yere atı da beraberlerinde götürmüştür.
Milletlere binicilik hocalığı yapmışlardır. Türklerin binicilik şöhreti, Avrupa’ya yaptıkları akınlarla dillere destan olmuştur.
Türk hakanları, bir milleti yendiklerini anlatmak için “Sürülerini, atlarını öldürdüm.” Türk milletine zafer ve galibiyet sağladıklarını anlatmak için de “Milletime at verdim, at sürüleri aldım.” derlerdi. Attila “Atımın bastığı yerde ot bitmez.” demiştir.
Orhun Kitabeleri, Türklerin biniciliğe verdikleri önemi gösteren kayıtlarla doludur. Eski Türkler sürüleri ile geçinir, atın etini yer, sütünü içer, derisini kullanırdı. Sürülerini koyun, keçi, at, deve, öküzler oluştururdu. Eski Türklerde kadın ve çocuklar da binici idiler. Kaşgarlı Mahmut ‘’ Türk’ün atı kanadıdır.’’ diyor. Bu anlamlı söz, manalarla doludur. Bu söz ile Kaşgarlı Mahmut, Türkleri uçan kuşa benzetiyor. Uçmak için kanat lazım. Bu kanat, Türkleri dünyaya hâkim kılan atlardır.
Türklerin av törenleri de biniciliğe olan bağlılık ve ilgilerini gösterir. Sürek avlarında, hakan, en başta yürür, onu binlerce atlı takip ederek müthiş avlar düzenlenirdi. Avlanmadan sonra büyük bir av ziyafeti verilir, kısraklar, sığırlar, koyunlar kesilirdi.

Nazmi SEVGEN
Türklerde At ve Atçılık, Tarih Dünyası dergisi,
sayı 1, s. 85
Başlık: Türklerde Atın Önemi
Gönderen: sosyalci - 10 Ocak 2017, 11:20
Türkler, yalnız Asya'da binici bir millet olarak tanınmış değildir. Onlar milattan 2000 yıl öncesinden itibaren fethettikleri her yere atı da beraberlerinde götürmüştür.
Milletlere binicilik hocalığı yapmışlardır. Türklerin binicilik şöhreti, Avrupa'ya yaptıkları akınlarla dillere destan olmuştur.
...
Türk hakanları, bir milleti yendiklerini anlatmak için "Sürülerini, atlarını öldürdüm." Türk milletine zafer ve galibiyet sağladıklarını anlatmak için de "Milletime at verdim, at sürüleri aldım." derlerdi. Attila "Atımın bastığı yerde ot bitmez." demiştir.
.....
Orhun Kitabeleri, Türklerin biniciliğe verdikleri önemi gösteren kayıtlarla doludur. Eski Türkler sürüleri ile geçinir, atın etini yer, sütünü içer, derisini kullanırdı. Sürülerini koyun, keçi, at, deve, öküzler oluştururdu. Eski Türklerde kadın ve çocuklar da binici idiler. Kaşgarlı Mahmut '' Türk'ün atı kanadıdır.'' diyor. Bu anlamlı söz, manalarla doludur. Bu söz ile Kaşgarlı Mahmut, Türkleri uçan kuşa benzetiyor. Uçmak için kanat lazım. Bu kanat, Türkleri dünyaya hâkim kılan atlardır.
....
Türklerin av törenleri de biniciliğe olan bağlılık ve ilgilerini gösterir. Sürek avlarında, hakan, en başta yürür, onu binlerce atlı takip ederek müthiş avlar düzenlenirdi. Avlanmadan sonra büyük bir av ziyafeti verilir, kısraklar, sığırlar, koyunlar kesilirdi.
Nazmi SEVGEN
Türklerde At ve Atçılık, Tarih Dünyası dergisi,
sayı 1, s. 85