Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

6.Sınıf Yazılıları => Deneme ve Testler => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 26 Nisan, 2016, 12:36

Başlık: 6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Genel Tekrar Sınavı
Gönderen: Sosyaldeyince - 26 Nisan, 2016, 12:36
6.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem Genel Tekrar Sınavı

5.Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?
A)Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.
B)Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.
C)Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi.
D)Çeşitli madenlerin çıkarılıyor olması

6.Tarihte Sümerler yazıyı, Fenikeliler alfabeyi, Lidyalılar ise parayı bulmuşlardır. İlkçağ'dan beri insanların yeni buluşlara yönelmesinin sebebini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?
A)İhtiyaçlarını karşılama çabasıyla
B)Özgün kültür yaratma düşüncesiyle
C)Bilimsel alanda ilerlemek istemeleriyle
D)Diğer toplumları etkileme düşüncesiyle

11.Okullardaki;
•   Okul meclisi projesi
•   Sınıf başkanlığı seçimi
Gibi uygulamaların amacı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okul disiplini sağlama
B) Ders çalışmayı teşvik etme
C) Okul kurallarını artırma
D) Demokratik davranışları benimsetme