Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

7.Sınıf Yazılıları => 2. Dönem 1. Yazılıları => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 03 Nisan, 2016, 18:07

Başlık: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
Gönderen: Sosyaldeyince - 03 Nisan, 2016, 18:07
7.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

B-AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE  BOŞ BIRAKILAN YERLERE AŞAĞIDA  BULUNAN UYGUN KELİMELERİ YAZINIZ.
** İbrahim Müteferrika – lale devri – Karlofça – nizamı cedit – coğrafi keşifler - rönesans - İngiltere – baharat yolu – Fransız ihtilali – reform **
1- Osmanlı Devleti’nde 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1830 Patrona Halil  İsyanına kadara devam eden döneme ………………………………………………….denmiştir.
2-III.Selim dönemi yeniliklerine…………………………………………………….ıslahatları denmiştir.
3-Sanayi Devrimi ilk olarak …………………………………………………’de başlamıştır.
4-Matbaa Türklerde ilk defa …………………………….tarafından Lale Devri’nde kullanılmıştır.
5- Avrupa’da ……………………sonucunda kilise ve din adamlarına olan güven ilk defa sarsılmıştır.
6- Avrupa’da 15. ve 16. yy.da bilim,edebiyat, sanat ve kültürel alanlarda yaşanan değişme ve gelişmelere ………………………………………… denir.
7-Hindistan’dan başlayarak İran Körfezi ve Irak üzerinden Suriye limanlarına veya Kızıldeniz yoluyla İskenderiye’ye ulaşan
ticaret yolunun adı……………………………… …’dur.

9- Osmanlı Devletinde vakıflar sayesinde medreseler, kütüphaneler, mektepler, hastaneler, kervansaraylar, hamamlar, yollar, kanallar, çeşmeler, ve mescitler yapılmıştır.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi Vakıflar için yanlış bir bilgidir?
A)Ülkenin bayındır hale gelmesi sağlanmıştır.   
B)Devlet hazinesinden yüklü harcama yapılmıştır.
C)Eğitime büyük önem verilmiştir.      
D)Sosyal ihtiyaçların büyük bölümü karşılanmıştır.