Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Videoları => Videolar => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 17 Mart, 2016, 20:59

Başlık: COĞRAFİ KEŞİFLER NEDİR?
Gönderen: Sosyaldeyince - 17 Mart, 2016, 20:59
COĞRAFİ KEŞİFLER NEDİR?
Dünya ticaretinde önemli bir yere sahip olan İpek ve Baharat yollarının Osmanlı Devleti'nin eline geçmesi, Avrupalı devletleri yeni yollar aramaya sevk etmiştir.
XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni kıta, okyanus, ada ve ticaret yollarının bulunması ile ilgili bu keşif olaylarına Coğrafî Keşifler adı verilmektedir.Pusulanın kullanılması gemicilik sanatının da ilerlemesine neden olmuştur. Bu gelişmenin en önemli sonucu XV. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Büyük Coğrafî Keşifleri olmuştur. Coğrafî Keşifler sonucunda dünyanın daha önceleri bilinmeyen diğer yarısı da keşfedilmiştir (Amerika, Antarktika, Avustralya, Güney Afrika vb.)
COĞRAFİ KEŞİFLER
Christof Colomb
* Atlas Okyanusu'nu aşarak Amerika Kıtası'nı bulmuştur. (1492)
* Ancak burasını Hindistan zannettiğinden batısındaki Bahama takımadalarına Hint Adaları, halkına da Hintliler adını vermiştir.

Amerigo Vespucci
* İtalyan gemici Amerigo Vespucci, Kristof Kolomb'un ölümünden kısa bir süre sonra, 1507'de Amerika'nın Hindistan değil yeni bir kıta olduğunu ispatlamış ve kıtaya onun adı verilmiştir. "Amerika"

Bartolomeu Diaz
* Afrika'nın güneyine ulaşarak 1487'de Ümit Burnu'nu bulmuştur.

Vasco de Gama
* 1498'de Ümit Burnu'nu dolaşarak Hindistan'a varmıştır.

Ferdinand Macellan
* 1519-1522 yılları arasında ilk dünya seferini düzenlemiştir.

Del Kano
* Macellan tarafından başlatılan batıya seyahati tamamlayarak (1522) dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kez ispatlamıştır.

Coğrafî Keşiflerin Sonuçları
*  Hıristiyanlık yayılmış, buna karşılık dünyanın düz olduğu gibi pek çok yanlış bilgi aktaran din adamlarına ve kiliseye olan güven azalmıştır.
*  Keşfedilen yerlerde yetişen domates, vanilya, patates, tütün, kakao gibi bitki türleri ile Avrupalılar ilk kez tanışmıştır.
*  Avrupalıların, keşfettikleri yerlerde Sömürgecilik Dönemi başlamıştır.
*  Akdeniz limanları ile Baharat ve İpek Yolu eski önemini kaybetmiş, Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazanmıştır.
*  Yeni keşfedilen ülkelerde bol miktarda bulunan altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa'ya getirilmiştir. Avrupa'da ticaretle uğraşan kişiler (Burjuva Sınıfı) zenginleşmiştir.
*  Soylular eski güçlerini kaybetmişlerdir.
*  Keşfedilen yerlere, özellikle Amerika'ya Avrupa'dan pek çok insan göç etmiştir. Böylece Avrupa kültür ve uygarlığı yeni yayılma alanları bulmuştur.
*  Amerika'nın eski bir kültür merkezi olduğu öğrenilmiştir. (Maya, İnka, Aztek)
*  Avrupa'da sanata ve edebiyata değer veren zengin ve üstün bir sınıfın (mesen)doğmasına ortam hazırlanmıştır.

Coğrafî Keşiflerin Osmanlı Devleti Üzerindeki Etkileri
*  Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla Osmanlı Devleti'nin hâkim olduğu İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiştir.
*  Ticaret yollarının değişmesi sonucunda Osmanlı Devleti ekonomik yönden büyük gelir kaybına uğramıştır.
*  Osmanlı Devleti'nin vergi gelirleri azalmış, ticareti canlandırmak amacıyla kapitülasyonlar artırılmak zorunda kalınmıştır.
*  Keşfedilen yerlerde bol miktarda bulunan altın ve gümüş gibi değerli madenler Avrupa'dan Osmanlı pazarına girmiş, bu da Osmanlı Devleti'nde enflasyonun yükselmesine neden olmuştur.
*  Osmanlı topraklarında kervan yolları üzerinde faaliyet gösteren halk ve zanaatkârlar işsiz kalmış, bu durum Osmanlı Devleti'nde ekonomik sıkıntılara ve buna bağılı olarak da Celâlî İsyanları'na zemin hazırlamıştır.