Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

6.Sınıf Yazılıları => Deneme ve Testler => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 17 Ocak, 2016, 13:31

Başlık: İpek Yolunda Türkler Yaprak Test ve Cevapları
Gönderen: Sosyaldeyince - 17 Ocak, 2016, 13:31
İpek Yolunda Türkler Yaprak Test ve Cevapları

6. İlk Türk İslam Devletleri’nin hakim oldukları yerlerde çok sayıda medrese ve kütüphane
açmaları, bilgin ve sanatçıları korumaları aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Geniş bir coğrafyaya yayıldıklarının
B) Halkın tamamının okuma yazma bildiğinin
C) Müslümanlığın araştırma ve öğrenmeye önem vermediğinin
D) Bilim ve sanata önem verdiklerinin

10. Türklerin, İslamiyet’i benimsemesinin başlıca sebebi, İslamiyet’in Türk kültür ve yaşantısına benzemesidir.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
A) Türkler’de de, cennet ve cehenneme inanılması
B) İslamiyet’te ve Türkler’de kurban kesiminin olması
C) Türkler’in Müslümanlar gibi temizliğe önem vermesi
D) Türkler’de devletin, hanedanın ortak malı kabul edilmesi

12. Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin uzakdoğu ve batı ticaretinde rol oynamaları aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) İpek Yolu üzerinde kurulmalarıyla
B) Ekonomik olarak kalkınmamalarıyla
C) Yeni ticaret yolları aramalarıyla
D) Yerleşik hayata geçişin gecikmesiyle