Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Sunu, Slayt ve Haritaları => Haritalar => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 01 Nisan, 2015, 19:00

Başlık: 1.Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler Haritası
Gönderen: Sosyaldeyince - 01 Nisan, 2015, 19:00
1.Dünya Savaşı Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler Haritası

OSMANLI DEVLETİ'NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER

Topraklarımızda                                                         Topraklarımız Dışında
Kafkas (taarruz)                                                                    Makedonya
Kanal   (taarruz)                                                                    Galiçya
Filistin-Suriye(savunma)                                                        Romanya
Irak (savunma)
Çanakkale (savunma)
Hicaz-Yemen(savunma)

Kafkas Cephesi:  Doğu Anadolu'nun Ruslar'ın eline geçmesini engellemek, daha önce kaybedilen toprakları geri almak, Kafkaslar'ı ele geçirerek Turan İdealini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Almanlar ise Bakü petrollerini ele geçirmek için Osmanlıyı kışkırtmıştır.
Osmanlı 1.Dünya Savaşı Cepheler harita

Osmanlı Devleti soğuk, hastalık ve açlık karşısında yaklaşık 100.000 şehit vermiştir. Ruslar ilerleyerek Muş, Bitlis, Van, Erzurum ve Trabzon'a kadar Doğu Anadolu'yu ele geçirmiş, Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'i bizzat kurtarmıştır.1917 Bolşevik ihtilalinin çıması üzerine 3 Mart 1918 Brest-Litowsk Antlaşması ile Rusya savaştan çekilmiş Kafkas cephesi kapanmıştır. Kars, Ardahan Batum Osmanlıya bırakılmıştır.

Kanal Cephesi: Osmanlı'nın Mısır'ı geri alma, İngiltere'nin Uzak Doğu sömürgeleriyle bağlantısını kesme ve Süveyş Kanalı'nı ele geçirme düşüncesiyle açılmıştır.3 şubat 1915 te başlamış Alman desteğiyle iki kez harekat düzenlenmiş, fakat başarılı olunamamıştır.

Suriye-Filistin Cephesi: Osmanlılar İngilizler'in Süveyşten kuzeye ilerleyişini durdurmak istemiş İngilizler Halep'e kadar ilerlemişlerdir. Yıldırım orduları komutanı M.Kemal İngilizleri Halep'in kuzeyinde durdurmuş Misak-ı Millinin Suriye sınırı çizilmişti

Not: Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'ndaki son görevi en son kapanan Suriye Cephesinde Yıldırım Orduları grup komutanlığıdır.

Irak Cephesi: İngiltere Rusya'ya karadan yardım yapmak ve Musul- Kerkük petrol bölgelerini ele geçirmek ve Hint deniz yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla taarruza geçmişse de Osmanlı orduları tarafından Kut'ül-Amare bölgesinde durdurulmuşlardır. Fakat yardım alan İngilizler ilerleyerek Bağdat'ı ele geçirmişlerdir.

Çanakkale Cephesi (18 Mart 1915) :
      İtilaf Devletlerinin; Rusya'ya yardım etmek, Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak, Boğazlar'ı ve İstanbul'u ele geçirerek jeopolitik açıdan avantaj elde etmek, Balkan Devletlerini kendi yanlarında savaşa çekerek yeni cepheler açmak ve savaşı kısa sürede sona erdirmek istemeleri amacıyla açılmıştır.
    İngiliz ve Fransız donanmaları Çanakkale Boğazı'na saldırmış, savaş başlamıştır (19 Şubat 1915).
Nusret mayın gemisinin başarılı çalışmaları, Türk askerinin kahramanlığı ve topçuların isabetli atışları karşısında İtilaf devletleri gerek denizde gerekse karada mağlup olmuşlardır.
   Düşman askerleri sekiz ay sonra savaştan çekilmek zorunda kalmıştır (9 Ocak 1916).
Sonucunda;
-Savaş en az 2 yıl daha uzamıştır.
-Bulgaristan Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girmiştir.
-İngiltere ve Fransa'nın itibarı sarsılmıştır.
-Rusya'ya yardım yapılamayınca Çarlık Rejimi zor duruma düşmüş ve 1917 Bolşevik İhtilali'ne zemin hazırlamıştır.
-Mustafa Kemal'in Anafartalar, Conkbayırı, Arıburnu ve Kireçtepe'de elde ettiği başarıları, Milli Mücadele'ye lider olmasını sağlamıştır.
-Osmanlı devletinin başarılı olduğu tek cephedir.

Hicaz ve Yemen Cepheleri :  Osmanlı Devleti'nin kutsal yerleri İngilizler'den korumak istemesi üzerine, bu cephelerde İngilizler'le ve onların kandırdıkları Araplar'la mücadele edilmiş ve bu topraklar kaybedilmiştir.
Not1:İslamcılık fikrinin geçerliliğinin kaybedildiği görülmüştür.
Not2: Osmanlılar'dan ayrılan en son topluluk Araplar'dır.

Romanya, Makedonya, Galiçya Cepheleri: Müttefiklerine yardım amacıyla ordular gönderilen bu cephelerde Osmanlı; Rusya, Romanya ve Fransa ile mücadele etmiş, fakat başarılı olamamıştır.
Rusya'da ihtilalin çıkması ve Brest-Litowsk Antlaşması'yla kapanmıştır.

Bu haritayı alttaki indirme linkini kullanarak indirebilirsiniz.