Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Videoları => Videolar => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 15 Mart, 2015, 21:58

Başlık: Türk Tarih Kurumu Nasıl Kuruldu?
Gönderen: Sosyaldeyince - 15 Mart, 2015, 21:58
Türk Tarih Kurumu Nasıl Kuruldu?
Millî kültürün sürdürülüp geliştirilmesinde dil ve tarih en önemli etkenlerdendir. Cumhuriyetin ilk yıllannda millî kültürümüzün yaşanabilmesi için dil ve tarih alanında çalışmalar yapılmıştır.1928 yılında Afet İnan, Fransızca coğrafya kitabında Türkler hakkında gerçek dışı, küçük düşürücü açıklamalar yazıldığını görmüş ve bunun doğru olup olmadığını sormuştur. Bunun üzerine Atatürk, Batılıların Türklerin zengin bir kültüre sahip olmadıkları ve medeniyete katkıda bulunmadıkları iddialarına karşı, Türk tarihinin ayrıntılı bir şekilde araştırılması çalışmasını başlatmıştır.

1930 yılında Türk Ocaklarının Altıncı Kurultayı’nda, Mustafa Kemal’in isteği üzerine bir Türk Tarih Heyeti oluşturulmuştur. Bu heyetin üyeleri, Türk tarih ve uygarlığını bilimsel bir şekilde inceleme çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında Mustafa Kemal, tarihle ilgili birçok kitap aldırmış, bilim adamlarıyla bu kitapları incelemiş ve bu kitaplardan yabancı dilde olanları Türkçeye çevirtmiştir. Çalışmanın sonucunda bir rapor hazırlatmıştır. Böylece tarih çalışmaları devlet işleri arasına alınmıştır. Bu çalışmaların sonunda “Türk Tarihinin Anahatlan” ve okullar için dört ciltlik bir "Tarih Kitabı" hazırlanmıştır.
Türk Tarih Kurumu


Bu kitapta Türk tarihi ve kültürünün zenginliğine değinilmiş; ilk Türk devletlerinden olan Hun, Kök Türk, Uygurlardan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar Türk tarihi incelenmiştir. Bu çalışmalarda tarih boyunca Türklerin tıp, astronomi, coğrafya vb. alanlarda yetiştirdikleri bilim insanlarıyla dünya medeniyetine ve insanlığın gelişimine katkılan vurgulanmıştır.

12 Nisan 1931'de "Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti" kurulmuştur. Bu kurum, Türk milletinin tarihi ve uygarlığa kalkılan üzerine çalışmalara başlamıştır. Elde edilen sonuçların bir kurultayda görüşülmesi için 2-11 Temmuz 1932’de Birinci Türk Tarih Kongresi toplanmıştır. Bu kongreye yalnızca Türk bilim adamları katılmıştır.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 1935’te Türk Tarih Kurumu adını almıştır.