Sosyal Bilgiler Sitesi - Sosyaldeyince.com

Sosyal Bilgiler Videoları => Videolar => Konuyu başlatan: Sosyaldeyince - 14 Mart, 2015, 21:32

Başlık: Harf İnkılabı 1 Kasım 1928
Gönderen: Sosyaldeyince - 14 Mart, 2015, 21:32
Harf İnkılabı 1 Kasım 1928
Osmanlı'da kullanılan Arap harflerinin ardından batılı devletler örnek alınarak hazırlanan Yeni Türk Harflerinin Kabulü.


Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928): Türk toplumunda okur - yazar oranı düşüktü. Atatürk, Türk toplumunun eğitim seviyesini yükseltmek istiyordu. Bu isteğinin ancak Türk diline daha uygun olan Latin harflerinin kabulü ile mümkün olabileceğini düşünüyordu. Arap harflerinin Türkçeye uyarlanmasıyla kullanılan yazı sisteminden Latin harflerinin Türkçeye uyarlandığı Türk alfabe sistemine geçilmesi kararı alındı.
Latin harfleri ve Türkçe’nin alıştırılması için ilk olarak 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1926'da Ticarette Türkçe konuşulması, 1927'de Sokak adlarının Türkçe yapılması ve 1928’de Uluslar arası rakamlar kabul edildi.
"Efendiler! Milli eğitimin ne demek olduğunu bilmekte artık şüphe olmamalıdır. Bir de milli eğitimi gerçekleştirdikten sonra onun dilini, yöntemini, araçlarını da milli yapmak zorunluluğu tartışılmazdır."
M. Kemal harf inkılâbını gerçekleştirmek için konuyu çokça dile getiriyordu. Sonunda 1 Kasım 1928'de TBMM yeni Türk harflerini kabul etti. 1928'de yapılan diğer bir değişiklikle de milletlerarası rakamlar kabul edildi.

Harf İnkılabı 1 Kasım 1928


Millet Mektepleri (1928): Harf inkılâbından sonra okuma-yazma seferberliği ilan edildi ve Millet Mektepleri açıldı.
baş öğretmen Atatürk
Bu mekteplerin amacı halkın okuma - yazma seviyesini yükseltmek ve halka yeni harfleri öğretmekti. Millet mekteplerinde 16 ile 45 yaş arasındaki kişilere okuma-yazma öğretilmeye başlamış, sadece 1929’da 500 bin kişi okuryazar olmuştur. Yeni harfleri öğrettiği için M. Kemal’e 24 Kasım 1928’de Başöğretmen unvanı verilmiştir. Millet Mekteplerinde öğretmenlerin yetmediği durumlarda, askerliklerini onbaşı ve çavuş olarak yapanlar da eğitmen olarak kurslara alındı. Bunu takiben köy öğretmen okulları açıldı. Bu okullarda, temel eğitimin yanı sıra, mesleki eğitime de önem verildi. Böylece Türk inkılabının temel hedefi olan Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma hedefi doğrultusunda eğitim alanında önemli kazanımlar elde edildi.